תנאי שימוש

מדיניות פרטיות

17.07.2023

מדיניות פרטיות

(יולי 2023)

 

גלישה באתר (או כל שימוש אחר בו) כפופה למדינות פרטיות זו. מטרתה לידע ולתאר את השימוש שתעשה לשכת עורכי הדין בפרטיך, וכן את זכויותיך בעניין.

 

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 

הבהרות חשובות

 

אתר הלשכה משמש שער לפעילויות החיצונית לאתר ולאתרי גופים שונים של הלשכה או צדדים שלישיים (כגון אתר המאפשר תשלום דמי חבר, פניות למרכז השמה של הלשכה, וכו') (להלן: "פעילויות חיצוניות לאתר") מדיניות פרטיות זו אינה חלה על פעילויות חיצוניות לאתר ואלו מתנהלות כל אחת תחת מדיניות פרטיות ייעודית לה, המותאמת לאופיה.

 

האתר משמש בין היתר כערוץ תקשורת עם הלשכה, זאת לצד ערוצים נוספים כגון: דואר, דוא"ל וכו'. אלא אם נאמר מפורש אחר מדיניות פרטיות זו אינה מטפלת בערוצי תקשורת בינך לבין הלשכה, החיצוניים לאתר.

 

משלוח הודעות דוא"ל לחברי הלשכה - משלוח הודעות (למעט 'ניוזלטרים' או פרסומות* לגביהם נדרשת הרשמה או הסכמה מראש ואלו נעשים בתהליך ייעודי) נעשה ללא קשר לשימושך או אי שימושך באתר (בהתאם, מדיניות פרטיות זו אינה עוסקת בייזום, או הקמת הפעילות וכו'). האתר מהווה ערוץ תקשורת נוסף לטיפול בהן. תוכל לפנות ללשכה ולהפסיק משלוח ההודעות גם באמצעות האתר, כמתואר להלן.

 

* הרשמה לקבלת ניוזלטרים או מתן הסכמה לקבלת דוא"לים פרסומיים ("דבר פרסומת") – ניתן להירשם לקבלת ניוזלטרים או לתת הסכמה מפורשת לקבלת דוא"לים פרסומיים באמצעות האתר. ביטול או שינוי ההסכמה יכול שיעשה גם באמצעות האתר כמפורט להלן במדיניות זו.

 

הגרסה המקוונת של ספר עורכי הדין - מדיניות זו אינה מטפלת בפרסום בספר עורכי הדין שבאתר. ספר עורכי הדין הוא נגזרת מפנקס עורכי הדין המנוהל על פי חוק בידי הלשכה. פרסום גרסה מקוונת של הספר, עדכון פרטי הפרסום או גריעה מהפרסום מטופלים באמצעות נהלי הלשכה כפי שהם נקבעים על ידה מעת לעת.

 

הרשמה וגישה לתיק אישי של מתמחים – מדיניות זו אינה מטפלת ברישום, ובגישה מקוונת לתיק אישי של מתמחים.

 

נא קרא היטב מדיניות זו

 • גלישה - גלישה באתר (למעט באיזורים סגורים כגון: פורומים, "תיק אישי" של מתמחים וכו') לכשעצמה אינה כרוכה במסירת פרטים אישים כלשהם ללשכה. היא אינה מערבת או מצריכה שימוש ב'עוגיות'. למעט פרטים טכניים שגורים אשר גלישה באתרי אינטרנט יוצרת ככלל, הלשכה אינה אוספת או אוגרת באופן שוטף מידע נוסף.
 • פניות לצוות האתר – במידה ותעמוד בקשר עם צוות האתר (כגון: פניה לצוות האתר בבקשה לפרסום מאמר וכו') ותמסור פרטים אישיים יהיה המידע שהצטבר אצל הלשכה כפוף למדיניות זו.
 • שימוש בפורומים - במידה ותבקש גישה לפורומים, או תשתמש בהם בפועל יהיה עליך למסור פרטים לצורך רישום או לשם הזדהות לגישה.
 • רישום ל'ניוזלטרים' – במידה ונרשמת באתר לקבלת ניוזלטרים, יהיה המידע שמסרת בהרשמה כפוף למדיניות זו.
 • הסכמה לקבלת דוא"לים פרסומיים – במידה ומסרת באמצעות האתר או בדרך אחרת הסכמתך לקבלת דוא"ל פרסומיים, יהיה המידע שמסרת בהרשמה כפוף למדיניות זו.
 • קבלת הודעות דוא"ל מהלשכה* – במידה ולא הודעת ללשכה כי הינך מסרב לקבל הודעות מהלשכה באמצעות דוא"ל, הלשכה תשלח אליך הודעות בדוא"ל, בכפוף למדיניות זו.
  • *הבהרה – הודאות בדוא"ל משמען הודעות שאינן בגדר פרסומת (ושאינן 'ניוזלטרים'), הנשלחות מהלשכה לחברים באמצעי משלוח שונים לרבות בדוא"ל.
  • משלוח הודעות בדוא"ל אינו נעשה על סמך פרטים שתמסור באתר (כאמור לעיל, הוא נעשה ללא קשר לשימושך או אי שימושך באתר), אולם תוכל באמצעות כלי האתר או האמצעים המפורטים במדיניות פרטיות זו לבקש הלשכה להפסיק ולשלוח הודעות בדוא"ל.
 • פרטיך כפי שיתקבלו בלשכה, יכול ויאגרו במאגרי המידע של הלשכה ויעשו בהם שימושים כמפורט במדיניות זו.
 • מכיוון והאתר הוא אמצעי קשר נוסף עם הלשכה, הפרטים שעשויים להיות בידי הלשכה, יכול שיהיו רבים מאלו שנמסרו לה על ידך בעת השימוש באתר.
 • מאגרי המידע של הלשכה רשומים בפנקס מאגרי המידע.
 • הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסכם אחר בינך לבין הלשכה.

שימוש בפרטים

 

הפרטים שתמסור ישמשו את הלשכה:

 • ליתן מענה לפנייתך במקרה של פניה לצוות האתר.
 • לספק לך מידע על נושאים או עניינים בהם הבעת עניין, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני, במיסרונים (הודעות מסר קצר), באמצעות מערכות חיוג אוטומאטי, בדואר ועוד.
 • לספק לך מידע פרסומי, באם הסכמת לקבל מידע פרסומי, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני, במיסרונים (הודעות מסר קצר), באמצעות מערכות חיוג אוטומאטי, בדואר ועוד.
 • לקבלת משוב ולעריכת סקרים.
 • לשימושים סטטיסטיים ואח' (כגון שיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ"ב) שאינם מזוהים עימך.

אתה רשאי בכל עת לפנות ללשכה באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקשה שלא לשלוח אליך דוא"לים פרסומיים.

 

אתה רשאי בכל עת לפנות ללשכה באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקשה שלא לשלוח אליך 'ניוזלטרים'.

 

אתה רשאי בכל עת לפנות ללשכה באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקשה שלא לשלוח אליך הודעות בדוא"ל.

אמצעי פניה:

 

בדואר לכתובת דניאל פריש 10, תל אביב 64731.

 

בדואר אלקטרוני ibar@israelbar.org.il או לכתובת נוספת או אחרת, כפי שיתפרסם באתר הלשכה.

 

בפקס לפקס מספר 5615476 - 03 או למספר נוסף או אחר במידה ויתפרסם כך באתר הלשכה.

 

ביטול הסכמה לקבלת דוא"לים פרסומיים יכול להיעשות גם באמצעות מנגנון מתן ההסכמה בכתובת http://www.israelbar.co.il ע"י רישום מחדש תוך בחירת האפשרות של "לא מסכים" או בהתאם להנחיות שתתפרסמנה באתר).

בפניה בדואר, דוא"ל או בפקס, יש לציין באופן ברור אילו מבין שלוש הפעולות לעיל אתה מבקש להפסיק.

 

הבקשה תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שני ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט.

 

משך הטיפול בפניות לא ברורות, או חסרות פרטים יהיה ארוך יותר. הלשכה אינה מתחייבת לטפל בפניות לא ברורות.

 

אישור פרסום צילומים

 

מובהר בזאת כי הלשכה מפרסמת מעת לעת צילומים שנעשו במסגרת פעילויות ואירועי הלשכה השונים (כגון טקסי הסמכה, כנסים, אירועי תרבות, ימי עיון וכיו"ב, להלן: "פעילויות").

 

כחלק מתנאי השימוש באתר הלשכה, מאשר כל עורך דין חבר הלשכה, המשתתף בפעילויות (להלן: "המשתתף"), שימוש בצילומים שנערכו לפני, במהלך ו/או אחרי כל פעילות של ו/או מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.

 

אישור זה ניתן לצורך שימוש בצילומים לצורך פרסומם ו/או הפצתם ו/או העתקתם ו/או העברתם בכל פורמט ו/או באמצעי התקשורת השונים ו/או השידור ו/או המדיה ובכלל זה עיתונות, טלוויזיה, מדיה חברתית, אינטרנט וכיוב'.

 

כל הזכויות מכל סוג שהוא בצילומים תהיינה שייכות ללשכת עורכי הדין בישראל ו/או למי מטעמה ולמשתתף אין כל זכות קניין רוחני ו/או זכות אחרת והוא מאשר כי השימוש בצילומים הינו ללא תמורה, ו/או תמלוגים ו/או טובת הנאה.

 

צילום באירועים בהם משתתפים ילדים: הנני נותן/נת הסכמתי לצילום ילדי בפעילויות ובלבד שהצילומים יישלחו בלינק נפרד אך ורק למשתתף באירוע.

 

אישורי זה הינו בגדר ההסכמה הנדרשת לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד – 1984.

 

במידה ולא נתת את הסכמתך לפרסום הצילומים ו/או הינך מבקש להסיר את הצילומים שפורסמו (כולם או חלקם), אנא פנה בטלפון 03-6361216 או בדוא"ל ibar@israelbar.org.il.

 

זכות עיון

 

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של הלשכה. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי הלשכה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.

 

באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.

 

במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

 

מסירת פרטים לצדדים שלישיים

 • הלשכה לא תעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים אלא במסגרת ולצורך אספקת שירותים או מוצרים ללשכה או לך:
  • הלשכה עשויה להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים) או המספק במשותף עימה שירותים (בכפוף לכך שלצד השלישי מדיניות פרטיות בעל הגנה נאותה על מידע אישי או שהצד השלישי התחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים). לדוגמא: הלשכה יכול שתעביר פרטיך לחברה שתספק לה שירותי דיוור באמצעות דוא"ל. הלשכה יכול שתעביר פרטיך לקבלן משנה במקרה בו הלשכה תפקיד את תפעול האתר בידי קבלן משנה וכיוצ"ב.
 • הלשכה לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.
 • בנוסף למקרים לעיל, במקרים הבאים תהיה הלשכה רשאית להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים:
  • צו שיפוטי.
  • הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
  • הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהלשכה היא צד להם או שיש לה עניין בהם.
  • מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
  • הגנה על אינטרס אישי כשר של הלשכה או של חבריה.
  • לחברות בנות של הלשכה ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה.

שינויים במדיניות הפרטיות

 

הלשכה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון