שאילתות

ביטול חלקי של יפוי כוח

09.12.2003

ועדת נוטריונים

האם ניתן לבטל חלקית יפוי כוח נוטריוני?

נניח לדוגמא, שאדם ייפה את מיופה כוחו להשכיר ולמכור נכס. לאחר מכן הוא רוצה לבטל את ההסמכה  "למכור" בלבד. האם יוכל לבטל רק את החלק בייפוי הכוח, המסמיך את מיופה הכוח "למכור" את הנכס ?

 

ועדת הנוטריונים סבורה כי הדבר אפשרי.

 

הודעת הביטול תהא בהתאם לתקנות, אך יצויין בה שהיא חלקית, כאמור.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון