מאמרים וכתבות

"ספר הנוטריון" - חדש מבית ההוצאה לאור של הלשכה

26.05.2009

צוות האתר

מרבית הנוטריונים מנהלים את הרישום ב"ספר הנוטריון". דא עקא, הם נאלצים להכין בעצמם את העמודות ולכתוב את הפרטים הנדרשים בחוברת, דבר הגורם לטרחה ולסרבול. כדי לתת מענה לדרישות הרישום – הפיקה ההוצאה לאור של לשכת עורכי-הדין את "ספר הנוטריון" ובו ספר הנוטריון, פנקס צוואות ופנקס הכנסה/הוצאה – כולם בכריכה אחת.
 

ספר הנוטריון - בעריכת עו"ד ונוטריון יונה דה-לוי

בהוצאת ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

 

הדין הנוטריוני מחייב את הנוטריון לנהל בקפדנות את רשומותיו. ניתן לנהל את הרישומים בכרטסת אלפביתית לפי תקנה 24(א) ו- (ב) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977 (להלן – התקנות) או על פי פרט (ג) לתקנות - לנהל את הרישום ב"ספר הנוטריון" בו ירשום הנוטריון – בשורה נפרדת – את שמו של מבקש השירות, מהות הפעולה, מועד עשייתה ומספרה הנוטריוני.

 

כמו כן, חלה חובה על הנוטריון לנהל "פנקס צוואות" לפי תקנה 23(ב) לתקנות, ובו לרשום את הפרטים המפורטים בתקנה.

 

תקנה 26(ג) לתקנות מחייבת את הנוטריון לנהל גם "פנקס הוצאה/הכנסה" של כל מסמך, פנקס או כרטסת שהוצאו/הוחזרו למשרדו.

 

מרבית הנוטריונים מנהלים את הרישום ב"ספר הנוטריון". דא עקא, הם נאלצים להכין בעצמם את העמודות ולכתוב את הפרטים הנדרשים בחוברת, דבר הגורם לטרחה ולסרבול.

 

כדי לתת מענה לדרישות הרישום – הפיקה ההוצאה לאור של לשכת עורכי-הדין את "ספר הנוטריון" ובו ספר הנוטריון, פנקס צוואות ופנקס הכנסה/הוצאה – כולם בכריכה אחת.

 

הספר נערך בקפידה על ידי יו"ר ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין בישראל, עו"ד ונוטריון יונה דה-לוי, מחברו של הספר "דיני הנוטריון ותולדותיהם", העוסק בנושא שנים רבות, ואף מעביר השתלמויות רבות בתחום זה מידי שנה.

 

הספר ערוך על פי דרישות הדין הנוטריוני ובו הוסיף העורך, בין השאר, עמודות לפרוט  השכר שנגבה בגין הפעולה הנוטריונית ומספר העותקים שניתנו.

 

כך, אם מבקש השירות מעוניין לבטל את אישורו, אך אינו זוכר כמה עותקים נוספים נעשו ממנו, הוא יוכל להיעזר ברישום שעשה הנוטריון ב"ספר הנוטריון". כמו כן, בעת ביקורת יוכל הנוטריון להסביר את השכר שגבה (בעבור המקור ומספר העותקים שהוציא).

 

"ספר הנוטריון" הינו ספר נחוץ ושימושי ויקל על הנוטריונים לנהל את רשומותיהם על פי הדין. ספר חובה לכל נוטריון במדינת ישראל.

 

הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת ומונה כ- 60 עמודים.

 

 
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון