פרסומי משטרת ישראל

נוהל הוצל"פ כללי של משטרת ישראל

1.14.2009

רפ"ק מאיר חנוך, ע’ רמ"ד הוצל"פ, משטרת ישראל

המסמך המצורף מביא לידיעת יחידות ההוצל"פ הרקע לתיקונים שבוצעו בחוק ההוצל"פ, ומפרט עיקרי החוקים המהווים בסיס לפעילות יחידות ההוצל"פ של משטרת ישראל.

1. כ ל ל י

 

א. בג"צ פר"ח 5304/92 קבע אמות מידה חדשות לטיפול בהוצאה וביצוע פקודות מאסר על-פי חוק ההוצל"פ.

 

ב. תיקון מספר 15 לחוק ההוצל"פ קבע סטנדרטים חדשים בכל הנוגע לטיפול בחייבי הוצל"פ תוך שינוי עמדות בסיסיות שהיו נהוגות מזה שנים רבות במגמה למצוא איזון בין האינטרסים השונים של הזוכים והחייבים.

 

2. ה מ ט ר ה

 

א. להביא לידיעת יחידות ההוצל"פ הרקע לתיקונים שבוצעו בחוק ההוצל"פ, ולפרט עיקרי החוקים המהווים בסיס לפעילות יחידות ההוצל"פ.

 

ב. להגדיר מדיניות המשטרה בביצוע פקודות.

 

ג. נוהל זה יהווה בסיס לנהלי ההוצל"פ שיוצאו.

 

לנוהל המלא:      

 

 

 

קובץ להורדה
execution_general_procedure_police_jan_2009.doc execution_general_procedure_police_jan_2009.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון