תנאי שימוש

תנאים כלליים

08.09.2009

תנאי שימוש

(עודכן לאחרונה: 8.9.09)

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של לשכת עורכי הדין בכתובת www.israelbar.org.il או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע הלשכה ("האתר" ו"הלשכה" בהתאם).

 

האתר מוצע לשימושך, לשימושים המותרים המפורטים להלן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש הכלליים").

 

השימוש באתר כפוף גם למדיניות הפרטיות. חלקים מסוימים באתר עשויים להיות סגורים למשתמשים מורשים בלבד. השימוש בחלקים מסוימים באתר או בביצוע פעולות מסוימות באמצעות האתר או בעזרתו (כגון: העלאת תכנים לאתר, תנאי שימוש בפורומים, רישום לרשימות תפוצה וכו'), עשוי להיות כפוף גם לתנאים נוספים ("תנאים נוספים") ("תנאי השימוש הכלליים" "מדיניות הפרטיות" ו"התנאים הנוספים" יקראו להלן: "תנאי השימוש באתר"). מטרת התנאים הנוספים היא להשלים ולהוסיף על תנאי השימוש הכלליים. אם ובכ"ז תתגלה סתירה מפורשת ביניהם יגברו התנאים הנוספים בכל הנוגע לעניינים המטופלים מפורשות על ידם.

 

נא קרא בעיון את תנאי השימוש באתר. הגלישה, או כל שימוש אחר שהוא, באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש באתר. תנאי השימוש באתר מהווים הסכם מחייב בינך לבין הלשכה, על כן עליך לקרוא אותם בקפידה ובעיון.

 

אינך חייב להסכים לתנאי השימוש באתר, אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

 

תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

הוספה ושינוי של תנאי השימוש באתר

 

הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר או להוסיף עליהם. נא דאג להתעדכן - האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר ולקיומם בכל עת חלה עליך - המשתמש.

 

האתר

 

אתר הלשכה מיועד בעיקרו לפרסום מידע על הלשכה ופעילותה, לספק מידע ושירותים לחברי הלשכה ולמתמחים, לספק מידע כללי לציבור הרחב בעניינים הרלוונטיים לפעילות הלשכה ולשמש במה למידע כללי ולדעות בתחומי המשפט ובתחומים משיקים.

 

התכנים באתר

 

תכני האתר כוללים בין היתר מידע המתפרסם מטעם הלשכה, וועדות וגופים שונים של הלשכה ותכנים המתפרסמים מטעם גולשים וצדדים שלישיים (כגון הודעות מטעם הנהלת בתי המשפט, הודעות ומידע ממוסדות שונים, מאמרים מקצועיים וכו').

 

הגם שהלשכה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע יהיה נכון ועדכני, אין כל בטחון כי אכן כל המידע המתפרסם באתר יהיה עדכני ונקי מטעויות. מידע יכול לכלול טעויות דפוס אך גם יכול לכלול טעויות מהותיות.

 

התכנים באתר, כמו גם האתר עצמו, מוצעים כפי שהם על ליקוייהם ומגבלותיהם.

 

במיוחד אין להסתמך על מידע מקצועי המתפרסם באתר. המידע המקצועי המתפרסם באתר מובא לצורך ידע כללי בלבד הוא אינו תחליף לייעוץ מקצועי, המתחשב בצרכים ובנסיבות אישיים. אין להסתמך עליו ויש לאמת את נכונותו ושלמותו באמצעים חיצוניים.

 

בכל מקרה של סתירה בין המידע המתפרסם באתר מטעם הלשכה לבין פרסומים רשמיים, יגברו הפרסומים הרשמיים.

תכנים – כל תוכן מכל מין וסוג שהוא כולל מידע וכל יצירה לרבות קוד מחשב, תוכנות, קישורים תמונות אנימציה קבצי קול קבצי וידאו וכו'.

 

זמינות ותקינות האתר

 

האתר מיועד לגלישה באמצעות מחשב המחובר לרשת האינטרנט בלבד. בכפוף לקיום תנאי השימוש מותר לגלוש לאתר באמצעות מכשירי קצה נוספים (כגון מחשב כף יד וכו'), אולם אין הלשכה מתחייבת כי ניתן יהיה לגלוש באתר באופן מלא ותקין באמצעות מכשירים שכאלה.

 

הגם שננקטים מאמצים להבטיח את פעולתו התקינה והשוטפת של האתר, אין בטחון כי האתר יהיה זמין בכל עת ונקי משיבושים. פעולות יזומות (כגון תחזוקת האתר) או כפויות (כגון התמודדות עם מתקפת גורמים מפגעים, פריצות וכו') עשויות להשבית או לשבש את פעולתו התקינה של האתר או חלקים ממנו, לפרקי זמן שונים. הלשכה אינה והיא לא תהיה אחראית לאי זמינות האתר או לשיבושים שיתגלו בו.

 

שינוים באתר

 

הלשכה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות האתר לפי שיקול דעתה, לרבות הוספה או הסרה של חלקים באתר, הוספה או ביטול של כלים שונים באתר, סגירה או פתיחה של חלקים באתר וכיוצ"ב.

 

העדר אחריות

 

האתר התכנים והשירותים שבו, מוצעים לשימוש כפי שהם (AS IS). הלשכה אינה מתחייבת לגבי איכות, זמינות ותקינות האתר, לרבות התכנים הנכללים בו. הגם שהלשכה נוקטת או תנקוט מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתה של הלשכה להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות. חלק מהתכנים המתפרסמים באתר מקורו בצדדים שלישיים. הלשכה אינה שולטת על מקורות אלה והיא אינה אחראית להם ולתכניהם.

 

למעט נקיטת אמצעים סבירים להבטחת זמינות האתר כאמור, הלשכה אינה והיא לא תהיה אחראית (בין חוזית, בין נזיקית או בין בגין כל עילה או טעם אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ"ב), כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר, בתכניו (לרבות במקרה של הסתמכות על תכני האתר), או בשירותים השונים המסופקים בו.

 

גלישה ברשת האינטרנט כרוכה בסיכונים הטבועים בה לרבות חשיפה לגורמים זדוניים או מפגעים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים ועוד ("גורמים מפגעים"). הלשכה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מפגעים או זדוניים ועליך לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס, תוכנות נגד רוגלות, גיבוי המחשב ותכניו המשמשים לגלישה באינטרנט) להפחתת הסיכונים.

 

בשימושך באתר אתה מסכים מפורשות לכך שהלשכה אינה נושאת באחריות או בחבות לתכנים שבאתר כמו גם לכל ליקוי או נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בו. בכלל זאת הלשכה לא תהיה אחראית לתכני צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות לשון הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות הציבור גזענות וכיוצ"ב).

 

מידע מסחרי ופרסומות

 

הלשכה עשויה להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות פרסומות בחלקים מסוימים ומוגדרים באתר כשירות למשתמשים באתר (כגון: לוחות מודעות לחברי הלשכה, אינדקס ספקי שירותים וכיוצ"ב).

הלשכה אינה והיא לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים המסחריים והמידע הנכלל בהם. המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר הם באחריות המפרסמים בלבד, והם אינם מהווים חסות, המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.

 

קישורים

 

קישורים מהאתר - האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של הלשכה וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר גלישה נוחה ברשת האינטרנט. ללשכה אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים לאתר היא אינה ערבה לנכונותם, לעדכניותם, לתקינותם, לאמינותם ולכך שאין בהם גורמים מפגעים. הלשכה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים. הלשכה אינה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן, הפסד אי נוחות שיגרמו כתוצאה משימוש בקישור לאתר חיצוני או במידע המצוי בו.

 

קישורים לאתר - ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר לאתר הלשכה. הלשכה שומרת על זכותה לבטל הסכמתה ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים באתר, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת (ובעיקר פעולה המציגה את תכני האתר במשולב עם תכנים חיצוניים לאתר או סימנים מסחר או שמות של גורמים אחרים מהלשכה) ללא קבלת הסכמת הלשכה מראש ובכתב. אתרים אסורים – אתרי פורנוגרפיה, אתרים המעודדים או המשמשים במה לפעילות לא חוקית, אתרים גזעניים ואתרי שנאה.

 

תכני משתמשים

 

מסירת תכנים לפרסום באתר (כגון: מסירת מאמר או כתבה, כתיבת הודעה לצוות האתר וכו'), פרסום תכנים באמצעות כלים שונים באתר (כגון פורומים) או פניות לצוות האתר (או לגורמים בלשכה אליהם ניתן לפנות באמצעות האתר) משמעם גם הענקת רשיון שימוש, ללא תמורה, בלתי מוגבל בזמן ללשכה להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר או לעשות בתכנים כל מעשה המותר לבעל זכות יוצרים ביצירה, באתר או בכל מקום אמצעי או כלי אחר, וכן ויתור על הזכות המוסרית כלפי הלשכה, בכפוף לכך שפניות בעלות אופי אישי לצוות האתר תפורסמנה ללא פרטים מזהים.

 

אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר שאינך בעל זכות הקניין הרוחני בהם או שאינך זכאי לפרסמם מכל סיבה שהיא. במידה ואינך זכאי להקנות ללשכה רשיון כאמור לעיל – אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסמם באתר.

 

אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר תחת זהות של אחר.

 

תכנים הנמסרים לצוות האתר או תכנים המפורסמים באתר באמצעות כלים שבאתר עשויים להתפרסם לכלל הגולשים. אין לדעת אלו תגובות עלולות להתקבל על כן חשוב כי תקפיד על שפה נאותה ועל תוכן ענייני ומדויק.

 

מסירת תכנים לפרסום אינה מקנה זכות כי אלו אכן יפורסמו באתר. פרסום תכנים באתר אינה מקנה זכות כי אלו ימשיכו להתפרסם באתר. הלשכה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט אילו תכנים יפורסמו ואת משך הפרסום.

 

הסרה או עריכה של תכנים חסימת משתמשים או גישה לאתר

 

הלשכה אינה עורכת צנזורה או פיקוח שוטף על תכני המשתמשים ותכני צדדים שלישיים שבאתר. עם זאת הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת בדיקות מדגמיות או כל בדיקה אחרת לכל פרק זמן שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך וידוא קיום הוראות תנאי השימוש באתר. הלשכה שומרת לעצמה על הזכות המלאה והבלתי מותנית להסיר או לערוך מחדש כל תוכן אשר לדעתה אינו עומד בתנאי השימוש באתר או שיש בו לפגוע בלשכה בחבריה או בכל צד שלישי שהוא.

 

הלשכה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמשים שאינם מקיימים לדעתה את תנאי השימוש באתר מלגשת לאזורים סגורים באתר או מלגשת לאתר בכלל.

 

משתמש המוסר תכנים לפרסום באתר או המפרסם תכנים באתר, אחרי באופן מלא ובלעדי לתכנים המתפרסמים על ידו או הנמסרים לפרסום על ידו.

 

פרטיות

 

מסירת פרטים - הגלישה באתר אינה מצריכה רישום או מסירת פרטים אולם גישה לחלקים סגורים באתר, פניות באמצעות האתר או פעולות מפורשות אחרות, כרוכות במסירת פרטים. אינך חייב למסור את פרטיך אלא שאז יתכן ולא תוכל להיכנס לחלקים הסגורים באתר או לבצע פעולות הכרוכות במסירת פרטים (כגון: מסירת מאמרים לפרסום). באותם מקרים בהם תסכים למסור פרטיך, יש למסור פרטי אמת בלבד ואין למסור פרטים בדויים.

 

הלשכה שומרת על פרטיות המשתמשים – שימוש בפרטים שנמסרים על ידך, או בפרטים הנוצרים משימושך באתר, הינו כמפורט במדינות הפרטיות של הלשכה.

 

הבהרה חשובה - אתר הלשכה משמש שער או מקום הפניה לאתרי גופים שונים של הלשכה ולגופים אחרים (כגון אתר המאפשר תשלום דמי חבר), כן מאפשר האתר לקבל מידע או למסור הודעות שונות על פעולות המתבצעות שלא באמצעות האתר או ללא קשר לשימושך בו כגון: הורדת טפסים שונים למילוי ולהגשה לגופים שונים (להלן: "פעילויות חיצוניות לאתר"). מדיניות הפרטיות אינה חלה על פעילויות חיצוניות לאתר ואלו מתנהלים כל אחד על פי מדיניות הפרטיות הייעודית לו, המותאמת לאופי השימוש ונסיבותיו.

 

קניין רוחני

 

השימוש באתר מותר על-פי תנאי השימוש באתר, בלבד. זכויות הבעלות באתר על תכניו ועל כל יישום או יצירה אחרת הנכללים בו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, הינן והן תיוותרנה בכל עת בבעלות הלשכה ו/או צדדים שלישיים שמסרו מידע לפרסומו באתר.

 

האתר על תכניו הינו רכושם של הלשכה ו/או צדדים שלישיים והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינ"ל. כל הזכויות שמורות ללשכה ו/או לאותם צדדים שלישיים.

 

אלא אם נאמר אחרת האתר על תכניו מיועד לשימוש עצמי בלבד. למעט לשימושך העצמי והאישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תכני האתר, בחלקם או במלואם, באופן זמני או קבוע. אינך רשאי להעניק רשיונות עבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שמקורם באתר.

 

ללא רשות מפורשת של הלשכה בכתב ומראש, אינך רשאי/ת לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל סוג לאתר.

 

אין להשתמש בכלים אוטומטיים לשם העתקה או ליקוט תכנים באתר.

 

ספר עורכי הדין הינו קניינה של הלשכה. השימוש בו מותר לצורך שימוש אישי ופרטי בלבד. למעט שימוש אישי מותר כאמור, אין לעשות במידע שבמאגר או בחלקים ממנו כל שימוש אחר, לרבות כל שימוש מסחרי, העתקה, הפצה, פרסום, מכירה וכיוצ"ב.

 

מותר להשתמש בכלי האתר לצורך איתור ואחזור מידע המתפרסם באתר.

 

השימוש בתכנים מקצועיים המתפרסמים באתר (מאמרים וכו') מותר אך ורק לצרכים הבאים בלבד: (1) טיפול הוגן (2) צרכים אישיים (3) צרכים אקדמיים (4) לצרכי העשרה כללית במתן שירותים משפטיים בידי מי הזכאים לכך. למעט השימושים המותרים מפורשות - כל שימוש מסחרי אחר, מכל מין וסוג שהוא הוא אסור.

 

שמות וסימני מסחר – שמה של הלשכה, סימניה הרשומים ואלו שאינם רשומים, וכל סימן אחר שבתכני האתר הם קניינה של הלשכה או של צדדים שלישיים, לפי העניין.

 

אינך רשאי להשתמש בסימני המסחר של הלשכה ובסימני המסחר של צדדים שלישיים שבאתר, לכל תכלית מסחרית או לכל שימוש אחר העלול ליצור מראית של חסות או קשר בינך לבין הלשכה.

 

שם המתחם של האתר הוא קניינה הבלעדי של הלשכה.

 

שימושים מותרים

 

מותר לגלוש בחלקים הפתוחים של האתר, להשתמש במנגנוני הפניות והבקשות לפרסום שבאתר ובכלים המוצבים בו לשימוש הגולשים (כגון ספר עורכי הדין). משתמשים מורשים רשאים לגלוש לחלקים הסגורים שבאתר.

 

האתר מיועד ומותר לשימוש עצמי בלבד.

 

שמירה והקפדה על אמצעי גישה

 

משתמשים המורשים להיכנס לאזורים סגורים באתר, ישמרו בסודיות את אמצי הגישה לאותם אזורים. אין למסור או לאפשר לאחרים להשתמש באמצעי הגישה, ועל המשתמש לדווח על כל חשש לשימוש בלתי מורשה באמצעי הגישה שלו, או גילוי אמצעי הגישה בידי אחרים.

 

בכל מקרה כאמור על המשתמש לפעול בהתאם להנחיות שתתפרסמנה באתר או עליהן תודיע הלשכה.

 

שימושים אסורים

 

כל שימוש באתר שאינו מותר במפורש בתנאי השימוש באתר – אסור. מבלי לפגוע בכלליות האמור:

 • אין להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית.
 • אין להשתמש בתוכנות או בכלים לבדיקת אמצעי ההגנה של האתר.
 • אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לשבש את פעולת האתר.
 • אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש להפריע את שימושם באתר.
 • אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
 • אין להיכנס או לנסות ולהיכנס לחלקים סגורים באתר למשתמשים שאינם מורשים.
 • אין להיכנס לחלקים סגורים באתר תחת שם משתמש אחר.
 • אין לפרסם אף תוכן (לרבות כל יצירה) שיש בו: הפרת זכויות צדדים שלישיים (לרבות זכויות קניין רוחני וסודיות), פגיעה בפרטיות, לשון הרע, עידוד או סיוע למעשים לא חוקיים, גידופים והשמצות, גזענות, אופי מיני בוטה או פגיעה ברגשות הציבור.
 • אין לפרסם תוכן שקרי, מטעה ופוגע.
 • אין לבצע כל פעולה באתר או באמצעות האתר לרבות פרסום תכנים או מסירת תכנים לפרסום, תחת זהות של אחר.
 • אין לבצע כל מעשה או מחדל שיש בו לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של הלשכה באתר.

דין ומקום שיפוט

 

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל דין זר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר).

 

לבתי המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת בקשר עם האתר והשימוש בו.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון