תעריפים ואגרות

תעודה לפי אמנת האג (אפוסטיל) - תשלום אגרה באמצעות שירות התשלומים הממשלתי

12.07.2009

צוות האתר

משרד החוץ מאפשר תשלום עבור אגרת אפוסטיל באופן מקוון. החל מיום 1 ביולי 2009 עודכנה האגרה לסך של 31 ₪ (במקום 30 ₪).

בקובץ תקנות 6656 מיום 18 במרץ 2008, תוקנו התקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים, התשלז-1977) באופן שנקבע, בין היתר, כי המבקש תעודה לפי האמנה ישלם עבורה אגרה בסכום* של 31 ₪ לתעודה. התקנות נכנסו לתוקף לאחרונה.

 

*עדכון 1ביולי 2009

 

ניתן לשלם האגרה באופן מקוון באמצעות אתר שירות התשלומים הממשלתי בקישור הבא:

 

http://ecom.gov.il/MFA/homepage_he.aspx

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון