נתונים סטטיסטיים

התפלגות השגי הנבחנים, מועד מאי 2008

14.05.2008

שיעור העוברים מכלל הנבחנים אשר ניגשו לבחינה בפעם הראשונה עומד על 88%.
 
להתפלגות הישגי המתמחים, לחץ כאן
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון