אתיכאן - אתיקה מקצועית

מתפרסמים- המדריך המלא - מה מותר ומה אסור בפרסומות של עורכי דין

16.04.2008

עו"ד איתן לדרר, יו"ר ועדת אתיקה מקצועית במחוז חיפה
עו"ד חוה מרצקי, סגן יו"ר ועדת אתיקה מקצועית במחוז חיפה

 

 

מתפרסמים- המדריך המלא

מה מותר ומה אסור בפרסומות של עורכי דין

 

 

מאת: עו"ד איתן לדרר, יו"ר ועדת אתיקה מקצועית במחוז חיפה

          עו"ד חוה מרצקי, סגן יו"ר ועדת אתיקה מקצועית במחוז חיפה

 

בשנת 2001 פרסמה הלשכה את כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), תשס"א-2001 [להלן: "הכללים"] בהם נקבעו הוראות דין מחייבות לעניין צורת פרסומת מותרת ותכניה.

ועדת הייעוץ לענייני פרסומת שליד הוועד המרכזי [להלן: "ועדת הייעוץ"] הוסמכה ליתן מענה לשאלות עורכי דין באשר לפרסומות מותרות.

החלטות הועדה מתפרסמות בביטאון "אתיקה מקצועית", ומופיעות גם באתר האינטרנט של הלשכה.

בעת האחרונה, ניכרת התרופפות בהקפדה של חלק מחברינו על הכללים בנושא הפרסומת. אותם חברים, החורגים מהמותר, פוגעים בתדמיתו של ציבור עורכי הדין  כולו, וגם מנסים לרכוש יתרון בלתי הוגן על פני עמיתיהם שומרי החוק. לעיתים, הפרסום אף מהווה עבירה של שידול לקוחות.על כן, ועדת האתיקה במחוז, כמו הוועדות המקבילות במחוזות האחרים, תתייחס בחומרה להפרת הכללים בנושא זה.

על מנת להקל על החברים, שבנו וריכזנו את הכללים בענייני פרסומת, תוך התייחסות לתופעות בהן נתקלנו בתקופה האחרונה:

 

צורות הפרסום המותרות:

 

לפי כלל 3(א) קיימות חמש צורות פרסום מותרות -

1.         בעיתונות כתובה, במדורים שהוקצו לפרסומת לעורכי דין, במגזינים וכתבי עת;

            יודגש, שאין די בכך שהמודעה תוכתר בכותרת "מדור פרסומת לעורכי דין",

            והמהות היא הקובעת. גודל פרסומת כאמור אסור שיעלה על שמינית עמוד

            והיא חייבת להיות באותיות בצבע אחד בלבד.

2.         במדריכי טלפון ובספרי מען;  גודל פרסומת כאמור אסור שיעלה על שמינית עמוד

            והיא חייבת להיות באותיות בצבע אחד בלבד.

3.         במדריכים מקצועיים מסווגים;

4.         באינטרנט;

5.         בשלט משרדו של עורך הדין ובנייר המכתבים שלו.

 

מדובר ברשימה סגורה של צורות פרסומת מותרות ולפיכך קבעה ועדת הייעוץ –

1.         אסורה פרסומת בעמודי החדשות או הכלכלה של עיתונים, גם אם הכותרת "שירותים משפטיים" מופיעה מעל המודעה. פרסומת בעיתונות מותרת רק במדור שיוחד לפרסומות לעורכי דין במסגרת לוחות הפרסום של העיתון.

2.         כתבות פרופיל אודות עורך הדין או המשרד, הנערכות בשיתוף פעולה ישיר או עקיף של עורך הדין או מי מטעמו – אסורות.

3.         פרסום ידיעות, לרבות ידיעות "רכילות", בתשלום, בין במישרין ובין בעקיפין – אסור.

4.         כל פרסום אודות עורך הדין במדור שכותרתו "מדור פרסומי" – אסור.

5.         פרסום ברדיו  ובטלוויזיה  אסור.

6.         אסור לפרסם מודעת פרסומת בעלון הכולל רק פרסומות.

7.         אסור להוציא מכתבים בדיוור ישיר להצגת המשרד.

8.         אסור לעורך דין לחלק עטים, שעונים, לוחות שנה ושאר מוצרי פרסומת עליהם יצוינו פרטי עורך הדין.

9.         פרסום על גבי כרטיס ביקור מגנטי – אסור.

10.        אסור לפרסם פרטי התקשרות עם עו"ד במסגרת אתר רווחה של תאגיד, או ברשימת נותני שירותים

            לחברי הארגון או עובדיו, אלא אם השירות ניתן במסגרת התקשרות עם התאגיד וללא כל תשלום

            שכ"ט לעורך הדין מהחבר/העובד.

11.        אסור לפרסם בעלון של גוף מסחרי הכולל שמות בתי עסק המעניקים

            הנחות ללקוחות אותו גוף.

12.        פרסום על גבי לוחות מודעות או הדבקת מודעות במקומות שונים – אסור.

13.        פרסום על גבי שלטי חוצות או בשלטים שאינם בחזית משרד עוה"ד – אסור.

14.        אסור לפרסם את שם עורך הדין הנותן ייעוץ משפטי לפרויקט קבלני על שלט המוצב באתר

            הבניה מטעם הקבלן.

 

היבטים צורניים של הפרסומת:

על הפרסומת להיות מכובדת ומתאימה למקצוע עריכת הדין. כך, למשל:

1.         פרסומת, למעט פרסומת באינטרנט, לא תכלול איורים או תמונות. לדוגמא,

            איור של מאזני הצדק.

2.         על הטקסט שבפרסומת להיות בצבע אחד בלבד.

3.         אין להשתמש בצבעי רקע עזים או באותיות בגודל חריג.

 

 

התכנים המותרים לפרסום:

 

לפי הכללים יש פרטים שרק אותם מותר לכלול בכל צורות הפרסומת המותרות, ויש כאלה

שמותר לכלול רק בצורות פרסומת מסוימות.

 

לפי כלל 3(ב), הפרטים אותם מותר לכלול בכל אחת מצורות הפרסומת המותרות:

1.         שם עורך הדין ודבר היותו עורך דין ואם הוא נוטריון - דבר היותו נוטריון;

2.         תאריו האקדמיים או הכשרתו כמגשר או כל תואר שדין אחר מסדיר את השימוש

            בו וכן כשירותו לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל ומועד הסמכתו כעורך דין.

3.         פירוט עורכי הדין העובדים עמו במשרדו וכן שמות שותפים שיצאו לגמלאות או נפטרו.

4.         כל הפרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי התקשרות עם המשרד וכל שינוי בהם.

5.         תחומי עיסוקו של עורך הדין ושל משרדו.

6.         השפות אותן דובר עורך הדין

7.         מועד הסמכתו לעורך דין.

בכללים נקבע מפורשות שפרסומת בעיתונות הכתובה או במדריכי הטלפון וספרי המען אסור שתכלול אלא את הפרטים הנ"ל, כלומר אסור לפרסם במודעות בעיתונות או במדריכי הטלפון תכני פרסומת המותרים במודעות, במדריכים מקצועיים מסווגים או באינטרנט.

כך, לדוגמא, אסור לציין במודעה בעיתון תפקידים בעבר או בהווה או לציין כי עורך הדין שימש בעבר כקצין משטרה, תובע משטרתי, תובע בפרקליטות, עובד משרד ממשלתי מסוים וכיוצ"ב.

 

 

 

לפי כלל 3(ג), פרסומת במדריכים מקצועיים מסווגים ובאינטרנט יכול ותכלול גם את הפרטים

הבאים:

1.         ספרים, מאמרים ועבודות מחקר בתחום המשפטי וכן משרות הוראה;

2.         תפקידים וחברות בלשכת עורכי הדין או בארגונים משפטיים בארץ או בחו"ל;

3.         כל תפקיד שממלא עורך הדין או מילא בעבר, לרבות משרה ציבורית ושירות צבאי

            בתחום המשפטי, ולמעט תפקיד שהוא ממלא על פי דין, כל עוד הוא מכהן בו,

            והוא תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי או חברות בועדות בחירה לתפקידים שיפוטיים

            או מעין שיפוטיים.

 

לפי כלל 3(ד), בפרסומת אינטרנט חובה להקפיד על הדברים הבאים:

1.         פרסומת באינטרנט תובא בלא ליווי של מלל קולי;

2.         ניתן לעשות שימוש בתמונות ואיורים גרפיים שאינם פוגעים בכבוד המקצוע;

3.         ניתן לפרסם תמונות של עורך דין אך לא תמונות של לקוחותיו או עובדי משרדו

            שאינם עורכי דין;

4.         אתר עורכי דין לא יכלול פסי פרסומת (BANNER) של אחרים ואין עורך הדין רשאי

           לפרסם באמצעות פסי פרסומת באתר של אחר.

 

בעניין זה הבהירה ועדת הייעוץ כי מותר לעורך דין לשמש כיועץ משפטי של אתר אינטרנט שאינו שייך למשרד עורכי דין ולקבל ממפעיל האתר שכר טרחה, אך לא מהלקוחות הפונים לאתר וכן הבהירה הוועדה כי אסור לעו"ד לתת ייעוץ משפטי דרך האתר, אם האתר גובה תשלום עבור הייעוץ.

 

בכל מקרה ובאף אחת מצורות הפרסומת שהותרו בכללים אסור לכלול את הפרטים הבאים:

1.         ציון כי עורך דין הנו "מומחה" או "מתמחה" בתחום מסוים – אסור. הביטויים המותרים

            עפ"י הכללים הינם "תחומי עיסוק", "עוסק ב", "מטפל ב".

2.         אסור לציין בפרסומת שם של יועצים של המשרד, אם אלו אינם עורכי דין ואינם

            עובדים כעורכי דין במשרד.

3.         אסור לציין, לרבות בנייר המכתבים, שמות מי שאינם חברים

            בלשכת עורכי הדין בישראל.

4.         אסור לפרסם במסגרת תחומי העיסוק ביטוי כגון "ליטיגציה בתיקים ששווים

            מעל לסכום נקוב", אך ניתן לציין ליטיגציה כתחום עיסוק.

5.         אסור לציין בפרסומת כלשהי שמות של לקוחות, סוגי לקוחות, עסקאות ותיקים ספציפיים.

6.         ציון כי "ייעוץ ראשוני ניתן ללא תשלום " או "שכר סביר" – אסור וכך

            גם נוסח שאינו הולם את כבוד המקצוע – דוגמת "נפגעת בתאונת דרכים?

            מגיע לך הרבה כסף" – אסור.

7.         לא ניתן לפרסם הנחות במתן שירותים משפטיים.

 

פרסום מאמר או תשובות לשאלות בעיתונות הכתובה:

חשוב להדגיש כי מותר לעורך דין לפרסם מאמר משפטי או תשובות לשאלות בעיתון,

אך ורק  בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1.         עורך הדין אינו משלם, במישרין או בעקיפין, תמורת פרסום המאמר;

2.         עורך הדין אינו מפרסם מודעת פרסומת באותו  גיליון של העיתון;

3.         במסגרת המאמר לא יצוינו פרטי התקשרות כלשהם  ולא תחומי עיסוק

            (אך ניתן לציין רק את השם עורך הדין ועובדת היותו עורך דין).

4.         אין לצרף תמונה למאמר, למעט בכתב עת של לשכת עורכי הדין.

 

שלטי פרסום:

גם על השלט שבחזית משרד עוה"ד להיות מכובד ומתאים למקצוע עריכת הדין.

יש להימנע משימוש בצבעים עזים או מהתקנת שלט בגודל חריג.

כמובן, יש להקפיד שהכיתוב יהיה בהתאם לנוסח המותר לפי כללי הפרסומת.

 

לסיום :

 

אנא הקפידו על שמירת הכללים – חריגה מכללים אלו מהווה עבירת אתיקה.

לא ניתן להסתתר מאחורי אחרים – יחצ"נים, עובדים שאינם עורכי דין וכיוצ"ב – על עורך הדין לוודא ע"י פיקוח מתאים שגם אלו לא יכשילו אותו בפרסומת אסורה.

ולבסוף נזכיר – עפ"י האמור בכלל 3(ח) לכללי הפרסומת נותנת ועדת הייעוץ לכל עורך דין הפונה אליה חוות-דעת בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם בתנאי כללי הפרסומת.

 

אנו ממליצים לכל חבר החפץ להימנע מפרסום הודעת פרסומת שלא כדין לפנות מראש לוועדת הייעוץ ולקבל אישורה לנוסח הפרסומת.

 

 

 

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון