אגרות

אגרות בתי המשפט - עדכון מיום 1 בינואר 2009

1.4.2009

צוות האתר

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2008, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2007, יהיה נוסח התוספת לתקנות, החל ביום ה’ בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) כדלקמן.
לידיעת עורכי/ות הדין:
 
לקובץ התקנות המקורי 
(לרבות נוטריונים, בתי המשפט למשפחה, בתי הדין ועוד)
 
לקובץ התקנות המקורי 
(לרבות נוטריונים, בתי המשפט למשפחה, בתי הדין ועוד)
 
קובץ להורדה
court_fees_2009.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון