ראש הלשכה

"השינוי המוצע בהרכב הועדה לבחירת שופטים הוא שינוי מזיק ולא נכון"

02.01.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כך אמר היום, 2.1.08, ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, בעקבות פרסום התיקון המוצע בתזכיר חוק יסוד השפיטה וחוק בתי המשפט לעניין שינוי הרכב הועדה לבחירת שופטים.

לדברי ראש הלשכה, השינוי שמבקש להכניס השר פרידמן בהרכב הוועדה לבחירת שופטים הוא שינוי מזיק ולא נכון. "מערכת המשפט זקוקה אולי לשינויים, אבל הגוף האחרון שיש לשנותו הוא הועדה לבחירת שופטים. במתח שבין רצון הפוליטיקאים להפוך את הוועדה לגוף ייצוגי לבין רצון אנשי מערכת המשפט לראות בה גוף מקצועי בלבד שומרת הוועדה כפי שהיא כיום על האיזון הנכון ביותר".

 

עוד הוסיף ראש הלשכה, כי גם המעורבות של שופטים בדימוס אינה במקומה. "היא לא במקומה במיוחד, כשמדובר בשופטים בדימוס מערכאות נמוכות מבית המשפט העליון. חברי ועדה כאלה עלולים להיות מצויים בניגוד עניינים, ואולי אף לעסוק בהתחשבנויות אישיות העוסקות בקריירה השיפוטית שלהם. למשל אי מינויים לבית המשפט העליון בעבר או לתפקיד של נשיא או אחר טרם פרישתם. אין להציבם מלכתחילה במצב מובנה, שעלול להיות בלתי ראוי מעשית".

 

ראש הלשכה הדגיש, כי אם רצונו של השר הינו להגביר את האלמנט הפוליטי במרכיבי הוועדה, הדבר מדאיג מאוד. "הפוליטיקאים רוצים לשלוט בהרכב בית המשפט העליון, ואני חושש מכל פתרון שהוא פתרון פוליטי. בימים בהם הסערות הפוליטיות מכות בנו ללא רחם ומטלטלות אותנו בבוקרו של כל יום, הגברת האלמנט הפוליטי בוועדה היחידה, שעוד זוכה לאמון הציבור, תהיה בכייה לדורות. ניתן, לצערי, לזהות קו אחיד של הצעות לשינויים, המעצים את הניסיון להגביר את כוחם של הגורמים הפוליטיים, תוך הכנעתה של המערכת המשפטית וצימצום עד ביטול מעורבותה בתהליכים משפטיים".

 

"הוועדה לבחירת שופטים עושה עבודתה נאמנה, באופן מקצועי, ללא משוא פנים, כשהיא חפה מתחלואי המערכות הציבוריות והפוליטיות, שהציבור מאס בהן. הרכב הוועדה מאוזן, בין היתר, גם משום שנכלל בו רוב של חמישה אנשי מקצוע, אולם הסמכות לזימון הוועדה ולניהולה מצוי בידיו של פוליטיקאי, אחד מארבעה, שר המשפטים. באורח בלתי אופייני, אנו זוכים לתשבחות מהמדינות המתוקנות על שיטת בחירת השופטים שלנו. כמי שחבר בוועדה כבר 8 שנים, אני יכול לומר שהוועדה בהרכבה כיום מתנהלת בצורה שקופה יותר מבעבר, משתמשת ביותר כלים מקצועיים בבואה לבחור שופטים ותוצאות עבודתה טובות", ציין ראש הלשכה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון