בחינות הסמכה

כ- 70% מהנבחנים בבחינת לשכת עורכי הדין בכתב במועד אוקטובר 2007 – עברו את הבחינה

08.11.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ביום 31 באוקטובר 2007 נגשו לחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדין 1,341 מתמחים ומתמחות שנבחנו בירושלים. 69% מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבחינת הלשכה עברו את הבחינה.

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה עפ"י מקום הלימוד מפורטת בטבלה שלהלן. חשוב לציין שהנתונים המוצגים הנם נתונים ראשוניים:

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

אוניברסיטת תל-אביב

101

96

75.0

האוניברסיטה העברית

64

92

74.7

אוניברסיטת חיפה

61

87

73.1

אוניברסיטת בר-אילן

23

83

73.1

המרכז הבינתחומי

177

80

70.1

מכללת נתניה

47

66

66.7

שערי משפט

121

60

66.1

המכללה למינהל

63

59

65.0

המכללה האקדמית למשפטים בר"ג

48

54

65.3

הקריה האקדמאית–קרית אונו

179

54

65.2

עולים חדשים

16

25

56.4

ישראלים שלמדו בחו"ל

33

12

49.4

א ח ר

1

 

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

934

69

68.0

שנייה

213

20

56.5

שלישית ומעלה

194

10

50.3

כל הנבחנים

1341

52

63.6

 
 

תוצאות הבחינה מצביעות על הבדל משמעותי בממוצע הציונים בין נבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבין נבחנים חוזרים. הציון הממוצע הגבוה ביותר הוא לקבוצה שניגשה לראשונה לבחינה (68%), לנבחנים שניגשו בפעם השניה הציון הממוצע 56.5% ולנבחנים בפעם השלישית או יותר ציון הממוצע נמוך - 50.3%.

 

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון