פרסומי משטרת ישראל

הודעה על חייב שחזר מחו"ל - הנחיית מדור 3/06

02.05.2007

מאיר חנוך, רפ"ק - ק’ פיקוח ובקרה

בטופס 1086 החדש אין רישום לגבי חייב שחזר מחו"ל. מצ"ב טופס הודעה על חייב שחזר מחו"ל.
 
 

1. כללי

א. בטופס 1086 החדש אין רישום לגבי חייב שחזר מחו"ל.

ב. מצ"ב טופס הודעה על חייב שחזר מחו"ל שעוצב ע"י רכז הוצל"פ עמקים.

2. המטרה

הנחיית כלל מערך ההוצל"פ במילוי טופס אחיד הודעה על חזרת חייב מחו"ל.

3. השיטה

א. הטופס החדש הינו במקום סעיף 8 בטופס 1086 הישן.

 

ב. הטופס יעודכן ויוצמד לעותק הפקודה בסיום הטיפול.

 

ג. מודגש שהטופס נשאר ביחידה ואינו נשלח ללשכת הוצל"פ.

 

                                                                                                ב ב ר כ ה,

 

                                                                                            מאיר חנוך, רפ"ק

                                                                                             ק' פיקוח ובקרה

 

לעותק הנחייה 3/06 והטופס החדש:        

 

קובץ להורדה
execution_debtor_return_form_guideline3-06.doc execution_debtor_return_form_guideline3-06.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון