פרסומי משטרת ישראל

בקשה להחזר אגרה ע"י זוכה/עו"ד - הנחיית מדור מס’ 1/03 עדכון

02.05.2007

מאיר חנוך, רפ"ק - ק’ פיקוח ובקרה

מודגש בפני כל הגורמים בדגש ללשכות ההוצל"פ שכל פנייה להחזר אגרה תועבר לאחר החלטת רשם למפקד היחידה המשטרתית לעיון בקריטריונים ורק לאחר אישורו, תועבר על-ידו הבקשה לחשבות משטרת ישראל/חוליית הוצל"פ
 
 
  1. מצ"ב הנחייה 1/03 (עדכון מס' 1) בנושא הכללים להחזר אגרה עבור פקודת הוצל"פ.
  2. בתאריך 23.10.06 התקיים דיון בראשות רמ"ח כספים בנושא שבנדון.
  3. בדיון סוכם שיופץ מכתב הבהרה לכל מפקדי יחידות הוצל"פ וללשכות ההוצל"פ כולל ההנחייה בנושא החזר אגרה שהופצה ע"י מדור הוצל"פ ב- 2.1.03.
  4. מודגש בפני כל הגורמים בדגש ללשכות ההוצל"פ שכל פנייה להחזר אגרה תועבר לאחר החלטת רשם למפקד היחידה המשטרתית לעיון בקריטריונים ורק לאחר אישורו, תועבר על-ידו הבקשה לחשבות משטרת ישראל/חוליית הוצל"פ, רפ"ק אלימלך סולומון.
  5. במערכת מיחשוב הוצל"פ הוכנס  שדה מיוחד להזנה ובו מפקד היחידה יאשר או לא יאשר עפ"י הקריטריונים החזר אגרה.
  6. פוזיציית ההזנה תחסוך זמן ושליחת מכתבים לחשבות מטא"ר מאחר והם יקבלו את האישור או הסירוב במערכת המיחשוב.
  7. פנייה להחזר אגרה שתועבר לחשבות שלא דרך מפקד יחידת ההוצל"פ המשטרתית, לא תטופל ע"י חשבות משטרת ישראל.
  8. לידיעתכם והערכותכם.

 

                                                                                                ב ב ר כ ה,

 

                                                                                            מאיר חנוך, רפ"ק

                                                                                             ק' פיקוח ובקרה

 

להנחייה 1/03 (עדכון מס' 1):        

 

קובץ להורדה
execution_fees_guideline1-03.doc execution_fees_guideline1-03.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון