בחירות למוסדות הלשכה 2023

סיכום החלטות מישיבת ועדת הבחירות מיום 12.3.2023

23.03.2023

ועדת הבחירות

להלן סיכום החלטות ישיבת הוועדה שהתקיימה ביום רביעי, ח’ באדר תשפ"ג, 12/03/23 , בשעה
12:00 , בבית הפרקליט, רח’ דניאל פריש 10 , תל אביב – יפו
 1. הצגת הרכב ועדת הבחירות (חברים וממלאי מקום) וסדרי עבודתה.
  חברי הוועדה עודכנו כי עו"ד דורון ברזילי מכהן כממלא מקום של 2 חברים וכן כי עו"ד נתי פרץ מכהן גם כחבר ועדת ביקורת.

 2. דיווח מנגנון על ההכנות לבחירות.
  מנכ"ל הלשכה עדכן כי הלשכה מפיקה את הבחירות ובשלב זה המנגנון החל בסיור קלפיות ומכרזים שונים.

 3. מסירת רשימת כל חברי הלשכה, שהם בעלי זכות בחירה, לוועדת הבחירות (סעיף 5 [א] לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) התשמ"ב - 1982).
  מנכ"ל הלשכה עדכן כי קיימים מעל 77,000 עו"ד פעילים.

 4. הכנת פנקס הבוחרים (סעיף 5 (ב) לכללים) וחתימת יו"ר ועדת הבחירות על פנקס הבוחרים, בציון מספר בעלי זכות הבחירה שהוא מכיל (סעיף 5 (ה) לכללים).
  בטיפול מנגנון הלשכה.

 5. מיקום הצגת פנקס הבוחרים (סעיף 6 לכללים).
  פנקסי הבוחרים יוצגו בהתאם לאמור בכללים – במשרדי הוועדים המחוזיים והוועד המרכזי.
  ההצגה תתואם מול מנכ"לי המחוזות.

 6.  אישור נוסח הודעת הבחירות.
  נוסח ההודעה אושר בכפוף לתיקון של חבר הוועדה עו"ד יצחק גורדון בסעיף 6 להודעה.

 7. אופן פרסום ההודעות מטעם ועדת הבחירות.
  הודעות הוועדה יפורסמו באופן קבוע באתר הלשכה.
  הודעת הבחירות תפורסם בהתאם לאמור בכללים ובנוסף בעיתונות הכתובה וכן בדוא"ל לכלל ציבור עוה"ד.

 8. טפסים להצגת מועמדים ותמיכות (סעיף 12 (ח) לכללים) (לפרסום באתר).
  הטפסים אושרו ויועלו לאתר בהקדם, בשים לב למועד בו מותרת תעמולת הבחירות (90 יום לפני יום הבחירות).

 9. אישור טופס אחיד לחתימת הסכם בחירות – הסכם עודפי קולות (סעיף 18 (ב) לכללים).
  הטופס אושר ויועלה לאתר הלשכה.

 10. מועד הגשת המועמדויות – הוספת מועד ועדכון מועד ליום העוקב כקבוע בכללים.
  מועד הגשת המועמדויות יצא ביום 21/4/23 , יום שישי בשבוע, ולכן המועד יהיה ביום העוקב הראשון – יום ראשון ה- 23/4/23.
  לפנים משורת הדין, הוועדה הוסיפה גם את יום רביעי ה- 19/4/23 כמועד נוסף להגשת מועמדויות.

 11. צירוף הצהרה בדבר העדר הרשעות והסכמת מועמדים.
  הטופס מאושר ויועלה לאתר הלשכה.
  הוועדה אישרה שההצהרות שיוגשו ע"י המועמדים יפורסמו באתר הלשכה.
  *החבר נתי פרץ נמנע.

 12. איוש הקלפיות בחברי ועדות קלפי (ס' 24 א לכללים)
  מנכ"ל הלשכה סקר בפני חברי הוועדה את ניסיון העבר בנושא איוש הקלפיות ובהתאם לכך קיבלו החברים את העמדה כי יש לאייש את הקלפיות עם נציגי הלשכה בשכר.
  נציגי הסיעות ישמשו כמשקיפים בהתאם לכללים.

 13. כללים בדבר ביצוע תעמולת בחירות באמצעות דואר-אלקטרוני.
  החברים אישרו מתן החסן נייד לכל דורש בכפוף לחתימה על הצהרה מתאימה.
  הובהר, כי על מקבל החסן נייד לדאוג לאופציית הסר. עוד הובהר, כי בהחסן הנייד יופיע רק מי שהסכים לפרסם את פרטיו בספר עורכי הדין.

 14.  שימוש באולמות הלשכה לכנסים ותעמולת בחירות.
  בשלב זה החליטה הוועדה שלא לאשר שימוש באולמות לאור זמינות נמוכה.
  *החבר ערן בן ארי מבקש לאסור ממי שמועמד לשאת דברי ברכה בפתח כנסים והשתלמויות מקצועיות. הנושא יעלה גם בישיבה הבאה.

 15. הנחיות להתנהגות הולמת בתעמולת בחירות בכנסים ובימי עיון.
  החברים דיברו על הנושא וסוכם כי נושא חריג יובא בפני הוועדה.

 16. בדיקת חתימות התמיכה בטפסים.
  מנכ"ל הלשכה הבהיר כי חתימות כפולות נפסלות.

 17. אופן איסוף החומר לקלפי הראשית.
  הוועדה אישרה מאבטח מטעם מנגנון הלשכה לאיסוף הקלפי, ללא נציגי סיעות ברכב.
  תבדק האופציה לעניין צילום שלב הסעת הקלפיות.
  לעניין האיסוף יש לשים לב שקלפיות מרוחקות יסגרו לפני.

 18. רשימת קלפיות טנטטיבית.
  הוועדה אישרה את פתיחת הקלפיות בבתי המשפט (לרבות בתי דין דתיים ובית דין לעבודה) המרוחקות מעל 20 ק"מ מהקלפיות הראשיות.
  לעניין קלפיות בבתי משפט (לרבות בתי דין דתיים ובית דין לעבודה) אשר לא מרוחקים מעל 20 ק"מ וכן לעניין קלפיות במקום בו מתקיימת פעילות של הלשכה – יועלה לאתר טופס בקשה והבקשות יובאו בפני הוועדה.

 19. תצהיר מטעמו של מחתים חתימות תמיכה.
  נוסח התצהיר אושר ויועלה לאתר הלשכה.

 20. עדכון לעניין צבע וגודל פתקי הצבעה לתפקיד / מוסד (סעיף 28 (ג) לכללים).
  הוועדה אישרה את צבע וגודל הפתקים כפי שהיו בבחירות הקודמות -

 

 


 

  21. שונות.  

        מנכ"ל הלשכה ביקש להעלות לדיון את שיוך הישובים בשומרון למחוז מרכז.

        הנושא יועלה בישיבה הבאה.

 

 

קישורים
קובץ להורדה
bar_elections_comittee_resolutions_12032023.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון