בחירות למוסדות הלשכה 2023

ספר הבוחרים למתמודדים בבחירות

21.03.2023

ועדת הבחירות

עותקים על גבי החסן נייד (Disk On Key) של רשימת בעלי זכות הבחירה בבחירות למוסדות הלשכה 2023 יסופקו למתמודדים בבחירות, כנגד חתימה על הצהרה וכתב התחייבות.

 

ועדת הבחירות

למוסדות לשכת עורכי הדין בישראל

א' בתמוז תשפ"ג – 20.6.2023

 

ספר הבוחרים למתמודדים בבחירות למוסדות הלשכה

 

עותקים על גבי החסן נייד (Disk On Key) של רשימת בעלי זכות הבחירה בבחירות למוסדות הלשכה 2023 יסופקו למתמודדים בבחירות, כנגד חתימה על הצהרה וכתב התחייבות.

 

ההחסנים נמצאים אצל עו"ד שלי ואקנין-אדם, הממונה על ועדת הבחירות, רח' דניאל פריש 10 תל-אביב, ומסופקים על ידה באופן בלעדי.

 

יש לתאם מראש הגעתכם/ן עם הגב' מורן אברהם, בטלפון 03-63622210, על מנת למנוע טרחת-שווא.

 

לטופס הצהרה וכתב התחייבות לחצו כאן >>  

 

בברכה,

שלי ואקנין-אדם, עו"ד

ממונה על ועדת הבחירות

 

 

 

 

 

 

 

קובץ להורדה
bar_elections_2023_confirmation_of_acceptance_and_commitment_lawyers_list.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון