המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 13.2.2023, כ"ב בשבט תשפ"ג, בבית הלשכה בתל אביב

20.03.2023

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. אישור יום 15.3.23 כמועד לבחירת ראש לשכת עורכי הדין.
2. קביעת ועדת בחירות לראש לשכת עורכי הדין שיכהן עד יוני 2023.
3. אישור נוהל ישיבות המועצה הארצית.
4. אישור צילום והקלטה של ישיבות המועצה הארצית ושידורם באתר הלשכה.
5. הכנס השנתי של הלשכה קיץ – 2023.
6. כללי לשכת עורכי הדין (התמחות)(הוראת שעה), התשפ"ג – 2023 .
7. אישור תקציבי המחוזות.
8. עדכון והסבר על הרפורמה במערכת המשפט.
9. בקשה להחזרת עו"ד יצחק נטוביץ לתפקידו כמשנה לראש הלשכה.
10. שונות.
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_13_february_2023.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון