בחירות למוסדות הלשכה 2023

טפסים למתמודדים בבחירות

29.03.2023

ועדת הבחירות

על פי החלטת ועדת הבחירות, מיום 12.03.23, הטפסים להגשת מועמדויות וחתימות תמיכה עומדים לרשות מי שבדעתו/ה להתמודד בבחירות למוסדות הלשכה.

 

ועדת הבחירות

למוסדות לשכת עורכי הדין בישראל

א' בתמוז תשפ"ג – 20.6.2023

 

טפסים למתמודדים בבחירות

 

על פי החלטת ועדת הבחירות, מיום 12.03.23, הטפסים להגשת מועמדויות וחתימות תמיכה עומדים לרשות מי שבדעתו/ה להתמודד בבחירות למוסדות הלשכה.

 

לטופס הגשת מועמדות לתפקיד ראש הלשכה לחצו כאן

לטופס תמיכה במועמדות לתפקיד ראש לשכה לחצו כאן 

לטופס הגשת מועמדות לתפקיד יושב ראש ועד מחוז לחצו כאן

לטופס תמיכה במועמדות לתפקיד יושב ראש ועד מחוז לחצו כאן 

לטופס הגשת רשימת מועמדים למועצה הארצית ה-18 לחצו כאן 

לטופס תמיכה במועמדים למועצה הארצית ה-18 לחצו כאן 

לטופס הגשת רשימת מועמדים לוועד מחוז לחצו כאן 

לטופס תמיכה במועמדים לוועד המחוז לחצו כאן 

 

נא לצרף את מספר חתימות התמיכה הנדרש, כמפורט בכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), תשמ"ב-1982.

 

בנוסף לטפסים, מצ"ב לנוחיותכם:  

לטופס הסכמת מועמד והצהרה בדבר העדר הרשעות לחצו כאן

 

כמו כן, בהתאם להחלטת ועדת הבחירות, מצ"ב: 

לנוסח תצהיר שיש לצרפו לטפסי חתימות התמיכה לחצו כאן   

 

על פי החלטת ועדת הבחירות, מיום 27/03/23, מצ"ב לנוחיותכם: 

לטופס הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים ועומדים לפי סעיפים 11 או 12 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 לחצו כאן

 

לתשומת לבכם, בהתאם להחלטת הוועדה, התצהירים מהווים תנאי הכרחי ומהותי להגשת המועמדות וחלק בלתי נפרד מטפסי חתימות התמיכה.

 

בנוסף, ניתן לקבל את הטפסים אצל עו"ד שלי ואקנין אדם, הממונה על ועדת הבחירות, ברח' דניאל פריש 10 תל-אביב, קומה 2.

יש לתאם מראש הגעתכם עם הגב' מורן אברהם, בטלפון 03-6362210, על מנת למנוע טרחת-שווא.

 

 

 

 

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון