הודעות ועדכונים

מידע לעו"ד ומייצגים בעקבות כניסת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים לתוקף

13.02.2023

עו"ד דניאל למברסקי, ממונה על הפורום הפלילי

הממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים מפרסם דף מידע לעורכי דין ומייצגים בעקבות כניסת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט – 2019 לתוקף.

החוק החדש מבקש, בין היתר, לצמצם את התופעה של זליגת מידע פלילי ושקילתו בידיי מי שאינם זכאים לקבלו על פי דין.

 

דף המידע מפרט, בין היתר, את הקריטריונים בגינם זכאי עורך דין לקבל תדפיס מהמידע הפלילי של לקוח אותו מייצג.

 

לדף המידע המלא לחצו כאן >>

 

קובץ להורדה
criminal_information_law_february_2023.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון