הודעות ועדכונים

החלטות ועדת המינויים – מינוי בית דין משמעתי ארצי ובתי דין משמעתיים מחוזיים, 2023-2027

15.01.2023

דבורה ברלינר, נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס, יו"ר ועדת המינויים

ועדת המינויים החליטה מתוקף סמכותה לפי סעיף 14(א) ולפי סעיף 15(א) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961, למנות את עורכי הדין המנויים בפסקה א’ כחברי בית דין משמעתי ארצי וכחברי בית דין בבתי הדין המשמעתיים המחוזיים.

עורכי הדין המנויים בפסקה א' מונו כחברי בית דין משמעתי ארצי/ מחוזי, ועורכי הדין המנויים בפסקה ב' מונו כממלאי מקום בבית הדין המשמעתי הארצי/ המחוזי, (הרשימה הינה לפי סדר אלפביתי).

 

לרשימת המינויים – בית דין משמעתי ארצי – לחצו כאן >>

 

לרשימת המינויים – בית דין משמעתי מחוז ירושלים – לחצו כאן >>

 

לרשימת המינויים – בית דין משמעתי מחוז תל אביב – לחצו כאן >>

 

לרשימת המינויים – בית דין משמעתי מחוז חיפה – לחצו כאן >>

 

לרשימת המינויים – בית דין משמעתי מחוז צפון – לחצו כאן >>

 

לרשימת המינויים – בית דין משמעתי מחוז דרום – לחצו כאן >>

 

קובץ להורדה
Appointments_2023-2027_national_disiplinary_tribunal_updated1.pdf Appointments_2023-2027_jerusalem_disiplinary_tribunal_updated1.pdf Appointments_2023-2027_tel-aviv_disiplinary_tribunal_updated1.pdf Appointments_2023-2027_haifa_disiplinary_tribunal.pdf Appointments_2023-2027_tzafon_disiplinary_tribunal.pdf Appointments_2023-2027_darom_disiplinary_tribunal.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון