הודעות ועדכונים

עדכוני סכומים - מערכת בתי המשפט

25.12.2022

גזברות ארצית, הנהלת בתי המשפט

שינויי אגרות, פקדונות וסכומים נוספים, בשל שינויי מדד*.

*המידע נמסר ללשכה על ידי ובאחריותה של גזברות הנהלת בתי המשפט והלשכה אינה אחראית על שינויים או טעויות שחלו או יחולו בסכומים המפורטים. המידע הרשמי מפורסם באתר מערכת בתי המשפט ו/או באתר משרד המשפטים - רשומות.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון