בחירות למוסדות הלשכה 2023

הנחיות בעניין ניהול ודיווח מערכת חשבונות בבחירות למוסדות הלשכה

28.09.2022

עו"ד שלי ואקנין-אדם, ממונה על ועדת הבחירות

ס’ 10ד(ה) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, קובע כי המועצה הארצית תקבע הנחיות לעניין ניהול מערכת חשבונות, וזאת לצורך הבחירות לראש הלשכה, למועצה הארצית, ליושבי ראש הוועדים המחוזיים ולוועדים המחוזיים של לשכת עורכי-הדין. להלן ההנחיות שקבעה המועצה.
 
 
 
קובץ להורדה
bar_elections_2023_accounting_system_guidelines.pdf bar_elections_2023_accounting_system_guidelines.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון