נתונים סטטיסטיים

התפלגות הישגי הנבחנים - מועד מאי 2011

12.06.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ביום 3.5.11 נערכה בגני התערוכה בתל אביב בחינת ההתמחות בכתב של הלשכה. לבחינה ניגשו 2,595 מתמחים ומתמחות. 78% מהנבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבחינת ההסמכה בכתב של הלשכה עברו את הבחינה.

תוצאות סופיות לאחר הליך ההשגות על תוצאות הבחינה

 

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה עפ"י מקום הלימוד מפורטת בטבלה שלהלן. הנתונים המוצגים הנם נתונים ראשוניים.

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

אוניברסיטת בר-אילן

111

97

76.5

האוניברסיטה העברית

157

95

75.8

אוניברסיטת תל-אביב

153

93

75.6

אוניברסיטת חיפה

104

84

73.8

המכללה למינהל

280

84

72.4

המרכז הבינתחומי

138

80

71.8

מכללת נתניה

230

76

70.0

שערי משפט

250

75

69.1

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

219

74

69.0

הקריה האקדמאית אונו

453

68

67.9

עולים חדשים

29

45

60.6

ישראלים שלמדו בחו"ל

33

12

49.8

אחר

4

 

 

  

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

2157

78

70.7

שנייה

195

31

58.6

שלישית ומעלה

243

11

51.8

כל הנבחנים

2595

68

68.0

 

הנתון, לפיו רק 11% מהנבחנים שניגשו בפעם השלישית ומעלה לבחינת הלשכה בכתב, עברו את הבחינה, תומך בעמדת הלשכה באשר להטלת התמחות חוזרת בנוגע לנכשלים סדרתיים. הציון הממוצע של הנבחנים בפעם השלישית ומעלה, היה נמוך ועמד על כ- 52%.

 

לדברי ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, "בחינות ההסמכה נקבעות ומפוקחות על ידי ועדת בחינות ציבורית. ללשכה אין שליטה על בחינות ההסמכה. לדעתי, מתכונת הבחינות הנוכחית היא שערורייתית. אני טוען זאת כבר שנים, והגיעה העת סוף סוף שמשרד המשפטים יגיש הצעת חוק בנושא כדי שמתכונת הבחינות תשתנה. הלשכה בשום פנים ואופן לא תפעל לחסימה מלאכותית של המקצוע, אולם היא בפירוש תמשיך לפעול לדרישת רמה מקצועית גבוהה, לרבות מהמתדפקים על שעריו. אני חש ויודע שכל ציבור עורכי הדין שותף לעמדתי זו".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון