התמחות

פורסמו המשרות להתמחות אצל שופטים בבתי המשפט ובתי הדין לעבודה בשנת 2023

15.02.2022

הנהלת בתי המשפט

כל המשרות להתמחות אצל שופטים בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום ובבתי הדין לעבודה בכל המחוזות לשנת 2023 פורסמו באתר קודקס.

התפקיד כולל עבודה משפטית במגוון נושאים מענפי המשפט השונים הנוגעת לא פעם בנושאים חשובים ועקרוניים העומדים במרכז השיח המשפטי-ציבורי.

 

התפקיד מתמקד במחקר משפטי, בכתיבה ובמגוון היבטים הקשורים בניהולם של תיקים המונחים לפני בית המשפט כולל היבטים פרוצדוראליים- משפטיים.

 

מרכיבים שונים בתפקיד מאפשרים למתמחים להיחשף לפנים שונות של ההליך המשפטי, ולרכוש כלים בהתאם.

 

בתחילת ההתמחות יעבור המתמחה סדרת השתלמויות על מנת להקל ולייעל את עבודתו.

 

 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון