הוצאה לפועל

מאמר תגובה למאמרו של יובל אלבשן "חרפת מאסר העניים" מיום 9.10.06

29.10.2006

עו"ד סורין גנות, יו"ר ועדת הוצאה לפועל שליד הועד המרכזי

על אף שמערכת ההוצאה לפועל במתכונתה הנוכחית רחוקה מלהיות מושלמת, לשכת עורכי הדין סבורה שיישום הרפורמה המוצעת הינו חסר אחריות, עלול להסב נזקים כבדים למשק הישראלי ולפגוע בשכבות החלשות, שמר אלבשן יוצא להגנתן.

ב', אב לשלושה ילדים קטנים, מתקשה להירדם בחודשים האחרונים בלילה. לב' יש עסק קטן של ברים ניידים לקפה לאירועים. ב' התקשר עם חברת קייטרינג בינונית. חברת הקייטרינג נקלעה לקשיים כספיים (בטענה שמספר זוגות לא עמדו בתשלומי החתונה), והפרה התחייבויותיה לב'. כעבור מס' חודשים החל ב' לצבור חוב לבנק. חברת הקייטרינג פורקה וב' הפסיד למעלה מ- 60,000 ₪.

 

המקרה של א', המתואר במאמרו של עו"ד יובל אלבשן "חרפת מאסר העניים" (מעריב, 9.10.06), נוגע ללב, אולם כנגד כל מקרה של א' - יש 100 מקרים של ב' ודומיו, שנקלעו למצוקה בגין כשלון מערכת הגבייה בישראל. קל ופופוליסטי לתמוך בביטול מאסרים, אך יש לומר את האמת: כלי המאסר הוא הכלי האפקטיבי היחיד כנגד חייב מתחמק. כדאי אף להעמיד דברים על דיוקם: על פי המצב כיום לא ניתן להוציא פקודת מאסר כנגד מי שהוכיח חוסר יכולת לשלם את חובו.

 

במאמרו מביע יובל אלבשן תמיכה בלתי מסויגת ברפורמה, שמבקש מ"מ שר המשפטים, מאיר שטרית, להוביל בהוצאה לפועל.

 

למצער, שטרית לא נתן את הדעת על השלכותיה הגורפות של הרפורמה המוצעת וכך גם כותב המאמר. על אף שמערכת ההוצאה לפועל במתכונתה הנוכחית רחוקה מלהיות מושלמת, לשכת עורכי הדין סבורה שיישום הרפורמה המוצעת הינו חסר אחריות, עלול להסב נזקים כבדים למשק הישראלי ולפגוע בשכבות החלשות, שמר אלבשן יוצא להגנתן.

 

ההצעה, למשל, להנהיג מסלול גביה עד לסכומים של 30,000 ₪, שיופעל על ידי מערכת ההוצאה לפועל, במקום הזוכה או בא כוחו, עלולה להסב נזקים גדולים לנושים. המערכת אינה ערוכה לכך מבחינת כוח האדם, כלי האכיפה שלרשותה ומבחינה מקצועית. ככל שסכום החוב גדל, גדל מספר ההתנגדויות של חייבים לביצוע ההליכים נגדם. האם פקידי ההוצל"פ ייעצו לנושה כיצד לנהוג במקרים כאלה ? האם המדינה תשא באחריות לייעוץ שגוי שיגרום נזקים ?

 

לפי ההצעה, רק אם חייבים לכם מעל 500,000 ₪, תהיו בין המאושרים להשתמש במכשיר האפקטיבי של פקודת מאסר לצורך הגביה. אילו אמצעים אפקטיביים יעמדו לרשותו של בעל מכולת או בעל עסק קטן אחר לגבות את חובותיו ? הרפורמה אינה מציעה אלטרנטיבות ראויות שיסייעו בגביית החובות.

 

ההצעה תפגע מאוד באכיפה. בהעדר אכיפה חזקה, יתרבו החייבים, המתחמקים מתשלום חובם. הזוכים הגדולים כגון בנקים וחברות מסחריות יגלגלו את הסיכונים על הציבור על ידי העלאת מחירים והקשחת התנאים לקבלת אשראי, הלוואות ומשכנתאות. מניעת מימוש שטרות עד לסכום של 500 ₪ כמוצע תהווה פגיעה בשכבות החלשות, שאינן זוכות לאשראי ומתקיימות מרכישת מזון ומוצרי יסוד באמצעות שיקים שסכומם נמוך.

 

עורכי הדין מתקוממים הן על הפגיעה באזרחים, אותם הם מייצגים בהליכי ההוצאה לפועל, והן על הפגיעה במעמדם. עורכי הדין אינם צריכים להתנצל על כך. הם בעלי מקצוע וראויים לשכר הולם על עבודתם. מי שמעודד פגיעה במעמד עורכי הדין פוגע, למעשה, באזרחים הנזקקים לשירותיהם.

 

לטיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון והוראת שעה), התשס"ז – 2006   

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון