המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 30.12.2021, כ"ו בטבת תשפ"ב, בבית הלשכה בנצרת

19.01.2022

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. בחירות למוסדות הלשכה 2023 – סיכום והמלצות.
2. דו"ח כספי מאוחד לשנת 2020.
3. ועדת חשין – טיוטת החלטה.
4. סקירת מנכ"ל לשנת המשפט תשפ"א.
5. אישור נוהל מבקר פנים.
6. אישור נוהל ועדת ביקורת.
7. מינוי צוות לגיבוש נוהל ישיבות המועצה.
8. עדכון ועדות מקצועיות.
9. שונות.
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_30_december_2021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון