משבר הקורונה - כל העדכונים

צמצום פעילות מזכירים משפטיים - התמודדות עם נגיף הקורונה - הודעה שניה

16.01.2022

השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט

נוכח התפשטות נגיף הקורונה, והיעדרות עובדים רבים, ובהם מזכירים משפטיים רבים בכל רחבי הארץ, ההנחיה שלפיה לא יידחו מן המרשם מסמכים אשר יוגשו לבתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום, ואשר אינם עומדים בדרישות תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט- 2018 , תימשך בשלב זה עד ליום 23.01.22 (כולל).

נוכח התפשטות נגיף הקורונה, והיעדרות עובדים רבים, ובהם מזכירים משפטיים רבים בכל רחבי הארץ, ההנחיה שלפיה לא יידחו מן המרשם מסמכים אשר יוגשו לבתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום, ואשר אינם עומדים בדרישות תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט- 2018 , תימשך בשלב זה עד ליום 23.01.22 (כולל).

 

בתקופה האמורה המסמכים ייקלטו לתיקים ללא בדיקת מחדלים. האמור לא יחול על מסמכים המוגשים לבית המשפט העליון.

 

למותר לציין כי קליטת מסמכים לתיק, אינה גורעת מסמכותו של בית המשפט להורות על תיקון המסמכים, בהתאם לסמכות המוקנית לו בתקנה 176 לתקנות סדר הדין האזרחי.

 

בימים הקרובים, תתקיים הערכת מצב מחודשת וההנחיות, ככל שתתקבלנה, יעודכנו בהתאם.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון