הודעות ועדכונים

מכרז פומבי מס’ 07-2022 ליצירת מאגר עורכי דין לשם מתן שירותים משפטיים למשרד המשפטים – פרקליטות המדינה

13.01.2022

ועדת מכרזים, משרד המשפטים

משרד המשפטים מזמין משרדי עורכי דין להציע הצעות להיכלל במאגר עורכי דין וברשימת הכשירים, מהם ייבחרו עורכי דין למתן ייצוג משפטי למדינת ישראל (להלן: "המדינה"), בחלק מההליכים האזרחיים המטופלים על-ידי פרקליטות המדינה, בערכאות השיפוטיות בישראל. מאגר עורכי הדין ורשימת הכשירים יסווגו למספר תחומי משפט ולארבעה מחוזות שיפוט. המועד אחרון להגשת הצעות הנו 07.03.2022, עד השעה 12:00.
 
 
 
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון