הצטרפות להליכים משפטיים

הצטרפות לשכת עוה"ד לעניין שי סקף נגד מדינת ישראל

13.01.2022

עו"ד שרה אליהו יצחקוב, ממונה תחום משפט חוקתי וזכויות אדם

בהתאם לבקשת ההצטרפות שהוגשה ללשכת עוה"ד לעניין שי סקף נגד מדינת ישראל, בתיק שיכון ובינוי, אשר בו נחקר העורר מספר פעמים בעדויות פתוחות, אולם בשלב מסוים הוא הפך לחשוד בעצמו ונחקר באזהרה.  

העורר טען טענת חיסיון עו"ד – לקוח לגבי החומרים שנתפסו, הן במחשבו האישי, הן בתכתובות שהוחלפו בינו לבין עורך דינו ומסמכים שנתפסו.

הטענה המרכזית של העורר היא שהחקירה נעשתה מבלי ששאלת החיסיון הוכרעה ע"י ביהמ"ש.

המחלוקת בין הצדדים מתייחסת לשאלות עובדתיות כגון נסיבות הוויתור, טיב המסמכים, ההקשר וההיקף של הוויתור על החיסיון ועוד.

 

לשכת עורכי הדין וועדת האתיקה הארצית נימקו את עמדתם במספר טעמים תוך ציון העובדה שהן לא נוקטות עמדה כלשהי בנוגע לטענות הצדדים לערר.

להלן בתמצית מעט מהנימוקים שהוצגו בבקשת ההצטרפות:

1. יש להבטיח את הזכות להליך פלילי ושוויוני הוגן  ע"י מניעת מצבים שבהם טענות בעניין תחולת חיסיון עו"ד – לקוח תיוותרנה ללא הכרעה.

2. משהחליט ביהמ"ש לדון ולהכריע בשאלת תחולת חיסיון עו"ד- לקוח, היה עליו להכריע על יסוד הראיות שהביאו בפניו הצדדים ולחילופין לצוות לאלתר על מניעת השימוש באותם חומרים, על החזרתם או למצער להכניסם למעטפות חתומות, עד להכרעה בטענת החיסיון.

3. חיסיון עו"ד – לקוח הינו ערובה למימוש זכות ההיוועצות בעו"ד ככלי להגשמת הזכות להליך הוגן. החיסיון מוחלט ולפיכך יש חובה להביא כל מחלוקת בעניין זה להכרעה שיפוטית. יש לדון בשאלת ויתור החיסיון וכל עוד לא מתקבלת הכרעה שיפוטית מפורשת אין לחשוף את החומרים השנויים במחלוקת, אין לאפשר את המשך ההחזקה בהם והרחבת הפגיעה האפשרית בחיסיון.

4. הימנעות מהכרעה בשאלת החיסיון אינה בעלת משמעות רק כלפי פעולות ומהלכים שנעשו שנעשו בעבר, אלא היא עשויה להשליך על מימוש זכויותיו היסודיות של החשוד בהווה וכלפי העתיד. מדובר בחשיפה מתמשכת שמרחיבה ומעמיקה את הפגיעה הנטענת, הן בהרחבת מעגל הגורמים שנחשפים לחומרים והן בהחרפת הפגיעה בזכויותיו של החשוד.

5. חשיפת החומרים מאפשרת שימוש והסתמכות על חומרים לצורך קבלת החלטות בעלות משמעות גורליות כגון החלטה בעניין הגשת כתב אישום פלילי.

5. השאלה אם חל חיסיון עו"ד – לקוח בקשר לשאלת מסמכים שנתפסו ע"י הרשות החוקרת איננה שאלה של קבילות בלבד, אלא שאלה של היתר להיכנס אל התחום המוגן של ההיוועצות המשפטית.

 

להרחבה ראו המסמכים המצורפים:

1. לצפייה בבקשת ההצטרפות של לשכת עוה"ד והאתיקה הארצית לחצו כאן.

2. לצפייה בחוות דעת להצטרפות – של ד"ר נחשון שוחט לחצו כאן.

 

פסק הדין יצורף בהמשך כשיהיה.

קובץ להורדה
Shay Skaf.pdf Opinion.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון