משבר הקורונה - כל העדכונים

צמצום פעילות מזכירים משפטיים - התמודדות עם נגיף הקורונה

12.01.2022

השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט

נוכח התפשטות נגיף הקורונה, והיעדרות עובדים רבים, ובהם מזכירים משפטיים רבים בכל רחבי הארץ, לא
יידחו מן המרשם מסמכים, אשר יוגשו לבתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום, בתאריכים 12.1.11 ועד
16.1.22 (כולל) ואשר אינם עומדים בדרישות התקנות. בתקופה האמורה המסמכים ייקלטו לתיקים ללא בדיקת
מחדלים. האמור לא יחול על מסמכים המוגשים לבית המשפט העליון.

להלן הודעת מנהל בתי המשפט מהיום (12.1.2022):

 

נוכח התפשטות נגיף הקורונה, והיעדרות עובדים רבים, ובהם מזכירים משפטיים רבים בכל רחבי הארץ, לא יידחו מן המרשם מסמכים, אשר יוגשו לבתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום, בתאריכים 12.1.11 ועד 16.1.22 (כולל) ואשר אינם עומדים בדרישות התקנות. בתקופה האמורה המסמכים ייקלטו לתיקים ללא בדיקת מחדלים.

האמור לא יחול על מסמכים המוגשים לבית המשפט העליון.

 

מסמכים שהוגשו עד לתאריך 11.1.22, יטופלו בידי המזכירים המשפטיים כמקובל בהתאם לסמכותם הקבועה בתקנה 33 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018.

 

למותר לציין כי קליטת מסמכים לתיק, אינה גורעת מסמכותו של בית המשפט להורות על תיקון המסמכים, בהתאם לסמכות המוקנית לו בתקנה 176 לתקנות סדר הדין האזרחי.

 

ביום ראשון 16.1.22 תתקיים הערכת מצב מחודשת וההנחיות, ככל שתתקבלנה, יעודכנו בהתאם.

 

בכבוד רב,

יגאל מרזל

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון