משבר הקורונה - כל העדכונים

מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה (מיום 10.1.2022)

10.01.2022

השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט

נוכח ריבוי מקרי התחלואה והבידודים כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ולשם שמירה על בריאות הציבור, בעלי הדין, עורכי הדין, העובדים והשופטים, ועל מנת לאפשר רציפות תפקודית במערכת בתי המשפט, להלן הודעה לעניין מתכונת פעילות בתי המשפט ובתי הדין מיום 10.1.2022.

להלן הודעת מנהל בתי המשפט מהיום (10.1.2022):

 

א. עורכי דין ובעלי דין אשר מבקשים לדחות את מועד הדיון בעניינם בשל נסיבות אישיות או מקצועיות הנובעות מטעמים הקשורים בנגיף הקורונה – רשאים לפנות לבית המשפט או לבית הדין בבקשה מנומקת.

 

ב. בקשות דחייה כאמור תידונה תוך שקילת מכלול הנסיבות הצריכות לעניין, ובכלל זה הכרה בצו השעה והאילוצים הנובעים ממנו.

 

ג. יודגש שכל המועדים שנקבעו בדין או בהחלטת בית המשפט או בית הדין, לנקיטת הליך או ביצוע פעולה, נותרים על כנם אלא אם תבוא החלטה אחרת.

 

ד. בתקופת הודעה זו ההליכים שיישמעו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה יתנהלו תוך הקפדה על ההנחיות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, השופטים והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין. בדיונים מרובי קהל כגון: תביעות קטנות, עניינים מקומיים, "ימי מוקד" ותעבורה, ככל שקיים קושי בקיום הנחיות אלו, ועל מנת להקטין סיכון לתחלואה או בידוד בדיונים ספציפיים מרובי קהל כדוגמת אלו ואחרים, יבחנו בתי המשפט ובתי הדין את הצורך בריווח יומן הדיונים.

 

הודעה זו כפופה להערכות מצב עדכניות שנערכות מעת לעת. ככל שיהא שינוי במתכונת הפעילות שלעיל – תבוא על כך הודעה נפרדת.

 

בכבוד רב,

יגאל מרזל

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון