המועצה הארצית

תקציב הלשכה לשנת 2022

28.11.2021

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל

מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2022 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 24.11.2021.
 
קובץ להורדה
israelbar_budget_2022.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון