המועצה הארצית

דוחות כספיים לשנת 2019

25.11.2021

לשכת עורכי הדין בישראל

בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2019.
 
קובץ להורדה
israel_bar_association_financial_report_2019.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון