הצטרפות להליכים משפטיים

הצטרפות לשכת עוה"ד לעניין גיא זומר

27.10.2021

עו"ד שרה אליהו יצחקוב, ממונה תחום משפט חוקתי וזכויות אדם

בהתאם לבקשת הצטרפות שהוגשה ללשכת עוה"ד לעע"מ 6329/20 גיא זומר נגד הממונה על חופש המידע במשרד המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה ומשרד המשפטים, הגישה הלשכה את עמדתה, לפיה הנחיות היוצאות מאת היועץ המשפטי לממשלה או מחלקת ייעוץ וחקיקה הפועלות מטעמו, הן "הנחיות מנהליות" לעניין סעיף 6 לחוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998, (להלן: "החוק"), וככאלו מוטלת חובה על המשיבים לפרסמן באתר האינטרנט של הרשות כנדרש מכוח החוק.

 

אחת מעיקרי טענות לשכת עוה"ד היא כי לאור מעמדו של היועמ"ש וחשיבותה של מחלקת ייעוץ וחקיקה, נדרשת שקיפות ביחס להוראות שמעבירה המחלקה ליחידות הממשלה, ככל שיש בהן להנחות אותן בפעילותיה.

 

יודגש כי הלשכה אינה מביעה את עמדתה ביחס למעמדן של הנחיות מחלקת ייעוץ וחקיקה - אם הן בגדר המלצה, כקביעתו של בימ"ש קמא או שהן בגדר הנחיה מחייבת, כעמדת המשיבים. לעניין זה מותירה לשכת עורכי הדין את ההחלטה להכרעתו של בית המשפט.

מכל מקום הלשכה מודעת לעמדה שנתגבשה הרואה בהנחיות מחלקת ייעוץ וחקיקה הנחיות מחייבות ביחס לגופי הממשלה. הלשכה סבורה שיש מקום לפרסם את החלקים האופרטיביים של ההנחיות, אלו שלגישת המשיבים הם מחייבים.

 

לצפייה בבקשה לחצו כאן
 
לצפייה במזכר לחצו כאן
 
לצפייה בהודעת הערעור לחצו כאן
קובץ להורדה
Application to join the proceedings as a friend of a court of law.pdf memorandum.pdf _102723137MRN.pdf appeal.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון