בחינות - פרטים והרשמה

הרשמה לבחינות בדיני מדינת ישראל לבוגרי חו"ל -חורף 2022

07.10.2021

מחלקת מתמחים

Exams in the laws of the State of Israel foreign graduates- winter 2022
פתיחת הרשמה לבחינות בדיני מדינת ישראל מועד חורף 2022 לבוגרי חו"ל , עו"ד ומשפטנים מחו"ל
 
מועד אחרון להרשמה - 15.11.21
 
בשל היערכות מותאמת לבחינות בעקבות הקורונה לא יתקבלו בקשות להיבחן לאחר התאריך הנקוב מעלה.
 
הבחינות ייערכו בין התאריכים 9/01/22-27/01/22
 
ייתכנו בחינות במספר אתרים. כל נבחן יקבל זימון ובו יצויין מקום הבחינה.
 
 
Application to register should  be sent by the post or to the Email box below only
 
בקשות להרשמה לבחינה יש לשלוח בדואר או למייל זה בלבד, Bchinot.dmi@israelbar.org.il
 
במייל יש לשלוח טפסים בקובץ PDF בלבד
 
 
 
מצ"ב:
 
הוראות הרשמה והנחיות 
 
טופס בקשה להיבחן
 
קובץ להורדה
_1071112S342.pdf tofesbakasha_dineyisrael.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון