בחינות הסמכה

החלטת הוועדה הבוחנת בעררים – מועד קיץ 2021

19.08.2021

הוועדה הבוחנת

לאחר בחינה מעמיקה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות:
בפרק ב’ – דין דיוני:
שאלה 27 בגרסה 1 (14 בגרסה 2) – נפסלה.
בפרק ג’ – דין מהותי:
שאלה 18 - נפסלה.

הוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופט (בדימוס) משה יועד הכהן התכנסה ביום 19.8.21 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 29.6.21.

 

לאחר בחינה מעמיקה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות:

 

בפרק ב' – דין דיוני:

שאלה 27 בגרסה 1 (14 בגרסה 2) – נפסלה.

 

בפרק ג' – דין מהותי:

שאלה 18 - נפסלה.

 

לאחר עיון ודיון בעררים שהוגשו על שאלות אחרות בבחינה, לא מצאה הוועדה כי נפלו טעות או פגם כלשהם בשאלות או בתשובות הנכונות כפי שפורסמו במסגרת פיתרון הבחינה.

 

החלטת הוועדה חלה על כלל הנבחנים, בין אם הגישו ערר על שאלות אלה ובין אם לא. לא תשלח הודעה אישית לכל נבחן על תוצאות הערר שהגיש.

 

החלטת הוועדה הבוחנת הינה סופית והוועדה לא תדון בעררים חוזרים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון