משבר הקורונה - כל העדכונים

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט)

22.07.2021

מערכת בתי המשפט

לא תותר כניסתו של מבקר בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא
מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.
 
קובץ להורדה
coronavirus_regulations_masks_22072021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון