הודעות ועדכונים

לשכת עורכי הדין עותרת לבג"ץ במאבקה לביצור עצמאות הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי

01.07.2021

ועדת ביטוח לאומי

במסגרת עתירה שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מבקשת לשכת עורכי הדין כי המוסד לביטוח לאומי ינקוט באופן מיידי פעולות דחופות והכרחיות שיביאו לביצור עצמאות הוועדות הרפואיות. בין היתר, קוראת הלשכה להקמת ועדה מייעצת בלתי תלויה עם נציגות הלשכה, אשר תופקד על מינוי הפוסקים ופעילותם בוועדות אלה.
 
 
 
 
 
 
 
 
קובץ להורדה
medical_comittees_high_court_of_justice_petition_june_2021.pdf medical_comittees_high_court_of_justice_petition_june_2021_access.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון