המשפט העברי בפסקי הדין

לא להניח מכשול לעיוור

20.06.2021

בג"ץ 8202/17 המרכז לעיוור בישראל נ’ שר האוצר ואח’

כב' המשנה לנשיאה השופט חנן מלצר

עמ' 35

 

גישה דומה ניתן למצוא גם בספרות ההלכתית, שהרחיבה את האיסור של: "לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תתן מכשול" (ויקרא, י"ט, י"ד), והחילה אותו על כל אדם שהוא "סומא בדבר", דהיינו: על כזה שהוא כמו עיוור. יתר על כן, במשפט העברי פותח, במרוצת הדורות, לצד האיסור שלא להניח מכשול בפני עיוור (שגם הוא הורחב), אף ציווי אקטיבי: לסייע לבעל המוגבלות (עיינו: רחלי שולשטין, שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה על פי ההלכה היהודית, פרלמנט, גיליון 74 (אנשים עם מוגבלות במדינה דמוקרטית, יהודית ונגישה), המכון הישראלי לדמוקרטיה; פרופ' אביעד הכהן "אנושיות בהלכה וכהלכה – פרק בתולדות כבוד האדם בעולמה של תורת ישראל" כמעיין המתגבר – ספר היובל לכבוד הרב ד"ר נחום לאם 39 (2014) ; פרופ' אביעד הכהן, "כאשר ימשש העיוור באפלה" – על העיוורון ועל היחס לאנשים עם מוגבלות, בתוך פרשות השבוע בהוצאת משרד המשפטים (פרשת כי תבוא, תשע"ו – גיליון מס' 264) .

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון