המשפט העברי בפסקי הדין

מבקש שאוטם את אוזניו לשמוע

20.06.2021

בש"פ 1478/20 פלוני נ’ בית הדין הרבני ואח’

כב׳ השופט  דוד מינץ

עמ' 46

 

1.              למרבה הצער המבקש אטם את אוזניו מלשמוע. הגמרא (סנהדרין קב ע"א) מספרת על סירובו של ירבעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל, מלחזור בתשובה.

 

           בספר מלכים א' (יג, 33) כתוב כי: "לאַחַר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה". אלא שהתנ"ך אינו מספר מהו אותו עניין אחריו נאמר כי ירבעם לא שב מדרכו הרעה. על כך שואלת הגמרא "מאי אַחַר?" (מה התרחש לפני כן). ומשיב רבי אבא: "אחר שתפשו הקב"ה לירבעם בבגדו ואמר לו חזור בך (חזור בתשובה) ואני ואתה ובן ישי (דוד המלך) נטייל בגן עדן. אמר לו (שאל ירבעם) מי בראש? (השיב לו הקב"ה) בן ישי בראש. (על כך אמר ירבעם) אי הכי לא בעינא (אם כך איני מעוניין)". הוצע לירבעם שאם יחזור בתשובה, כל עוונותיו יימחלו לו וכביכול הוא, הקב"ה בכבודו בעצמו, ודוד המלך, נעים זמירות ישראל, יטיילו יחדיו בגן עדן. אלא שגאוותו של ירבעם מנעה זאת ממנו מפני שביקש שבאותו טיול הוא יוביל את הקבוצה ולא דוד. על כן לא חזר בו מדרכו הרעה. די אפוא לחכימא ברמיזא.

 

           אין לי אלא לקוות כי ייפער סדק בעקשנותו של המבקש והוא יחדל מלהתעמר במשיבה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון