הודעות ועדכונים

פעילות בתי המשפט, הארכת מצב החירום המיוחד בבתי המשפט באשקלון ובאשדוד ובקשות לדחיית דיונים

18.05.2021

הנהלת בתי המשפט

ההכרזה על מצב חירום מיוחד בבתי המשפט ובלשכות ההוצאה לפועל באשדוד ובאשקלון הוארכה עד יום רביעי, 19.5.21 (כולל). הדיונים בבתי המשפט, בבתי הדין לעבודה ובלשכות ההוצאה לפועל בשאר האזורים יתקיימו מחר כסדרם.

בהמשך להערכות מצב שנערכו ונכון לעת הזו, נבקש להודיע כי הדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה יתקיימו מחר, רביעי, 19.05.2021, כסדרם.

 

עם זאת ונוכח המצב באפשרותם של בעלי דין המבקשים לדחות דיונים בשל נסיבות אישיות הנובעות מהמצב הביטחוני, לפנות לבית המשפט בבקשה מנומקת. בקשות דחייה תידונה על ידי בתי המשפט ובתי הדין תוך שקילת מכלול הנסיבות הצריכות לעניין ובכלל זה הכרה בצו השעה והאילוצים והמגבלות הנובעים ממנו. כל המועדים שנקבעו בדין או החלטות לנקיטת הליך או ביצוע פעולה נשארים כפי שהיו אלא אם תינתן החלטה אחרת.

 

בבתי המשפט באשדוד ובאשקלון, ובהתאם להכרזת שר המשפטים*, הוארך מצב החירום המיוחד ליום רביעי, 19.05.2021, במסגרתו ידחו אוטומטית כלל הדיונים בבתי משפט אלה, פרט לדיונים במקרים דחופים וחיוניים.

 

על כל שינוי במתכונת הפעילות תבוא הודעה נפרדת.

 

המשך יום טוב ושקט.

 

הודעות בדבר החלת התקנות על בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל באשדוד ובאשקלון בקבצים המצורפים

קובץ להורדה
courts_activity_190521.pdf execution_activity_190521.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון