התמחות

הודעה בדבר שינוי במועדי ראיונות וקבלה להתמחות 2021

02.03.2021

מחלקת מתמחים

בעקבות המשך ההיקף הגבוה של התחלואה בנגיף הקורונה, מתוך דאגה לבריאות ציבור המראיינים והמרואיינים, ועל דעת כל הגורמים הנוגעים בדבר, הוחלט על דחיית מועד הראיונות והקבלה להתמחות של שנת 2021. מועד תחילת הראיונות יחול ביום שני, כ"ז בסיון התשפ"א, 7 ביוני 2021.

בעקבות המשך ההיקף הגבוה של התחלואה בנגיף הקורונה, מתוך דאגה לבריאות ציבור המראיינים והמרואיינים, ועל דעת כל הגורמים הנוגעים בדבר, הוחלט על דחיית מועד הראיונות והקבלה להתמחות של שנת 2021. המועצה הארצית של הלשכה התקינה הוראת שעה בהתאם.

 

בהתאם להוראות כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב -1962, מודיעה בזאת לשכת עורכי הדין בישראל כי בשנת 2021:

מועד תחילת הראיונות יחול ביום שני, כ"ז בסיון התשפ"א, 7 ביוני 2021.

המועד הראשון לקבלה להתמחות יחול בהתאם ביום חמישי, ז' בתמוז התשפ"א, 17 ביוני 2021 בשעה 08:00.

 

(הוראת השעה נחתמה על ידי ראש הלשכה ומ"מ שר המשפטים, ועתידה להתפרסם ברשומות בימים הקרובים)

 

מובהר בזאת לציבור עורכי הדין המאמנים כי השימוש במערכת "שידוך יציב" אינה בגדר חובה למראיינים מתמחים במסגרת מועד הראיונות בחודש יוני 2021. השימוש במערכת מוצע על ידי גורם מסחרי ללא כל קשר לכללי הלשכה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון