משבר הקורונה - כל העדכונים

התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה (מיום 07.02.2021)

06.02.2021

השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט

בתקופת הודעה זו ההליכים שיישמעו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה יתנהלו תוך הקפדה על ההנחיות
והמגבלות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, השופטים והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין,
ובכלל זה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט)
(הוראת שעה), התשפ"א - 2020 .

להלן הודעה לעניין מתכונת פעילות בתי המשפט ובתי הדין נוכח החלטת הממשלה מיום 05.02.2021:

 

א. עורכי דין ובעלי דין אשר מבקשים לדחות את מועד הדיון בעניינם בשל נסיבות אישיות או מקצועיות הנובעות מטעמים הקשורים במגבלות שהוטלו בהתאם להחלטת הממשלה – רשאים לפנות לבית המשפט או לבית הדין בבקשה מנומקת.

 

ב. בקשות דחייה כאמור תידונה על ידי בתי המשפט ובתי הדין תוך שקילת מכלול הנסיבות הצריכות לעניין, ובכלל זה הכרה בצו השעה והאילוצים והמגבלות הנובעים ממנו.

 

ג. בעלי דין המחויבים בנקיטת פעולה בסדרי דין או בהתאם להחלטת בית המשפט או בית הדין, ואשר נמנע מהם לפעול כאמור נוכח המגבלות שהוטלו בהתאם להחלטת הממשלה – רשאים אף הם לפנות בבקשה מתאימה, אשר תטופל בהתאם לשיקול דעת בית המשפט או בית הדין, כמפורט לעיל.

 

ד. יודגש שכל המועדים שנקבעו בדין או בהחלטת בית המשפט או בית הדין, לנקיטת הליך או ביצוע פעולה, נותרים על כנם אלא אם תבוא החלטה אחרת.

 

ה. בתקופת הודעה זו ההליכים שיישמעו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה יתנהלו תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, השופטים והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט)(הוראת שעה), התשפ"א – 2020. בדיונים מרובי קהל מסוג תביעות קטנות, עניינים מקומיים, "ימי מוקד" ותעבורה, ככל שקיים קושי בקיום ההנחיות והמגבלות יבחנו בתי המשפט את הצורך בריווח יומן הדיונים. הודעה זו כפופה להערכות מצב עדכניות שנערכות מעת לעת. ככל שיהא שינוי במתכונת הפעילות שלעיל – תבוא על כך הודעה נפרדת.

 

בכבוד רב,

יגאל מרזל

 

קובץ להורדה
courts_activities_update_07022021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון