הודעות ועדכונים

הודעה בדבר שמות מועמדים להתקבל כחברים בלשכה - מוחמד מחאג’נה

20.01.2021

מחלקת מתמחים

התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.

20 ינואר 2021

 

 

ל ש כ ת   ע ו ר כ י   ה ד י ן   ב י ש ר א ל

ועדת חברות

 

חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א- 1961

כללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962

הודעה בדבר שמות מועמדים להתקבל כחברים בלשכה

 

מוחמד מחאג'נה      

  

התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח' שופן 1 ירושלים 92190 (דוא"ל: mitmahim@israelbar.org.il )

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון