התמחות

הנחיות בעניין התמחות בתקופת הסגר - עדכון 7.1.2021

07.01.2021

מחלקת מתמחים

בתקופת הסגר שנקבע החל מיום 9.1.21 יוסיפו לחול ההנחיות שניתנו לגבי סגרים קודמים כדלקמן:

עבודה מהבית

יש לפעול לפי ההנחיות שפורסמו ביום 4.11.20.

 

משלוח בקשות למדור מתמחים

הגשת בקשות להירשם להתמחות, הגשת דוחות תקופתיים (דוח חצי ודוח סיום) ובקשות להתקבל כחבר שלא במסגרת בחינת הסמכה, תיעשה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: tfasim.hit@israelbar.org.il.

 

כהקלה נוספת לאמור, הלשכה מאשרת לצורך טפסי ההתמחות בלבד את אישור חתימתכם על התצהיר ע"י עו"ד באמצעות פקס או דוא"ל לאחר שיחה טלפונית בה הוא אימת את זהותכם והזהיר אתכם כדין. אין לשלוח בקשות וטפסים למייל הכללי של מדור מתמחים. בקשות וטפסים שיישלחו למייל הכללי לא יטופלו!

 

מתמחים שמוצאים לחל"ת

לגבי מתמחים שמוצאים לחל"ת, מוסיפות לחול ההנחיות שפורסמו עם תחילת משבר הקורונה, ולפיהן ניתן לזקוף ימי חל"ת על חשבון מכסות ההיעדרות המותרות לפי כללי ההתמחות בגין ימי מחלה ובגין היעדרות מכל סיבה אחרת שהיא (ימי חופשה) עד למקסימום של 60 ימי עבודה נטו בשנת התמחות.

 

למתמחים שנה וחצי, עומדת המכסה על 60 יום בשנת ההתמחות הראשונה ו-30 יום נוספים בחצי השנה האחרונה להתמחות. אין צבירה של ההיעדרות מהשנה הראשונה למחצית השנה האחרונה.

 

היעדרות מעבר למכסות האמורות תחייב השלמת התמחות. במקרים פרטניים יש לפנות במייל למדור המתמחים בלשכה.

 

מועד ראיונות 2021

מועד הראיונות של שנת 2021 נותר ללא שינוי – כאמור בידיעה המצויה באתר.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון