המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 10.11.2020, כ"ג בחשוון התשפ"א, באמצעות אפליקציית ZOOM

07.12.2020

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. המשך דיון מעמד התושבות הדרוש לצורך חברות בלשכה.
2. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית.
3. הצגת התקציב לשנת 2021.
4. הכרזה על נציגת הלשכה בוועדה למינוי שופטים.
5. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך ע"א קוגן נ’ אלטרץ תשלום פיצוי – קיום.
6. שונות.
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_10_november_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון