המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 12.10.2020, כ"ד בתשרי התשפ"א, באמצעות אפליקציית ZOOM

07.12.2020

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. עדכונים שוטפים ודו"ח מצב.
2. אישור העברות תקציביות נדרשות תקציב – 2020.
3. דו"ח תיקון ליקויים דו"ח מבקר המדינה.
4. מכרז ביטוח אחריות מקצועית.
5. הצעה לתיקון הכללים שמירת חומר ארכיוני.
6. נוהל הצבעה בבחירות לנציגי הלשכה בוועדות בחירה ובוועדות מינויים בתקופת הקורונה.
7. פטור מבחינת הסמכה לתושב חוזר.
8. בוררויות.
9. פטור מדמי חבר למוסמכים החדשים לשנת 2020.
10. שונות.
 
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_12_october_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון