משבר הקורונה - כל העדכונים

ביצוע התמחות מהבית בתקופת הקורונה

04.11.2020

מחלקת מתמחים

לאור המגבלות על עבודת המשק עקב נגיף הקורונה, וכל עוד מגבלות כאלה קיימות, מאפשרת ועדת התמחות הארצית לבצע התמחות מהבית בכפוף לתנאים הבאים:
 1. על המתמחה שהועבר לעבוד מהבית לשלוח למדור המתמחים בלשכה הודעה על כך שעבר לעבוד מהבית והתאריך בו החל בכך, עד לא יאוחר מ-3 ימי עבודה מהיום בו עבר לעבוד מהבית.
 2. בהודעה על המתמחה לפרט את כתובת ביתו ממנו הוא עובד וטלפון בבית לצרכי פיקוח.
 3. להודעה יצרף המתמחה הצהרה בכתב מאת המאמן בה יפורט:
  1. הצהרת המאמן שהמתמחה הועבר לעבודה מהבית בגין הסגר.
  2. הסכמת המאמן לעבודה מהבית של המתמחה.
  3. תיאור מפורט של האופן שבו מעביר המאמן משימות לטיפול המתמחה ומפקח על ביצוען.
  4. הצהרה כי היקף שעות העבודה של המתמחה מהבית תואם לתוכנית ההתמחות שהוגשה על ידי המאמן במסגרת בקשת המתמחה להירשם להתמחות, והאופן שבו מוודא המאמן שהמתמחה עובד בשעות האמורות.
  5. התחייבות המאמן במסגרת הדוח התקופתי לפרט את התקופה בה עבד המתמחה מהבית.
 4. הנחיה זו בתוקף הן למגזר הפרטי והן למגזר הציבורי.
 5. במגזר הפרטי – הנחיה זו בתוקף בתקופות בהם קיימת מגבלה לפי הדין או הנחיה הקוראת לצמצום כוח האדם גם במקומות עבודה פרטיים כדוגמת משרדים של עורכי דין.
 6. במגזר הציבורי – הנחיה זו בתוקף כל עוד נמשך צמצום היקף העובדים הרשאים לעבוד במשרד על פי הנחיות משרד הבריאות או נציבות שירות המדינה או הנהלת המשרד הממשלתי.
 7. הודעות על מעבר לעבודה מהבית בצירוף המסמכים הנדרשים ושאלות בנושא יש לשלוח בדוא"ל לכתובת mitmahim@israelbar.org.il , ולציין בנושא ההודעה בפירוש "הודעה על מעבר לעבודה מהבית".
 8. אין צורך בקבלת אישור פרטני לכל בקשה. די במשלוח ההודעה במתכונת שפורטה לעיל.
 9. תוקף הנחיה זו יבחן מעת לעת בהתאם להתפתחויות בעניין הקורונה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון