פרסומי רשות האכיפה והגבייה

הודעה - בקשה לקבלת פרטים על זיכויים שהתקבלו בחשבון מהוצאה לפועל

29.10.2020

עו"ד שמרית רגב שרייבר,
מנהלת אגף דוברות והסברה,
רשות האכיפה והגבייה

שלום רב,

להלן הודעה נוספת ממנהלת אגף כספים ארצי של הרשות בנושא:

זוכים, חייבים, עורכי דין מייצגים וכל גורם אחר שקיבל תשלום מהוצאה לפועל, יכולים להגיש בקשה לקבל את פירוט התיקים שבהם התקבל זיכוי לחשבון הבנק שלהם,

על ידי מילוי והגשה של טופס המקוון.

 

כל מי שקיבלו לחשבונם זיכוי מהוצאה לפועל ומבקשים לברר עבור מה שולמו הכספים יכולים להגיש בקשה.

מה צריך לצרף לבקשה ?

·       יש לצרף לטופס הבקשה את אחד מהמסמכים האלו

o      העתק מתדפיס חשבון בנק שבו מופיע הזיכוי עליו אתם מבקשים את הפירוט

o      אישור על ניהול חשבון הבנק אליו הועברו הכספים

איך מגישים את הבקשה ?

·       יש למלא את כל הפרטים בטופס בקשת מידע על תשלום שהועבר מההוצאה לפועל לחשבון הבנק.

o      פרטים אישיים

o      פרטים אודות הזיכוי עליו אתם מבקשים את המידע

o      יש לצרף את אחד המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה

 

תוך 5 ימי עסקים יישלח פירוט התיקים והסכומים שצוינו בפנייה לכתובת הדואר האלקטרוני או למספר הפקס שנרשמו בפנייה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון