בחינות הסמכה

הארכת מועד ההרשמה לנבחנים פעם ראשונה בבחינת ההסמכה שתיערך ביום 23.12.20

22.10.2020

מחלקת בחינות והסמכה

בעקבות הסגר, החליט מנכ"ל הלשכה על הארכת המועד להרשמה לבחינת ההסמכה שתיערך בחודש דצמבר לנבחנים בפעם הראשונה עד ליום 29.10.20.

 

 

 

הארכת מועד ההרשמה לנבחנים פעם ראשונה בבחינת ההסמכה שתיערך ביום 23.12.20

 

בעקבות הסגר, החליט מנכ"ל הלשכה על הארכת המועד להרשמה לבחינת ההסמכה שתיערך בחודש דצמבר לנבחנים בפעם הראשונה עד ליום 29.10.20.

כאמור בהוראות ההרשמה, עבור נבחנים אשר נכשלו בבחינה מיום 27.8.20 והגישו ערר, תיפתח תקופת הרשמה נוספת לבחינת חורף 2020 בת 14 יום, החל מיום פרסום הציונים בעקבות החלטות הוועדה הבוחנת בעררים על מועד אוגוסט.

להזכירכם, מי שטרם שלח בקשה להיבחן בדואר או הגיש בקשה במשרדי הלשכה, רשאי לשלוח את הבקשה בדוא"ל לכתובת: bchinot.ha@israelbar.org.il

יש להימנע ממשלוח כפול של בקשות! 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון