התמחות

הודעה בדבר מועדי ראיונות וקבלה להתמחות בשנת 2021 - עדכון והבהרה!

31.01.2021

מחלקת מתמחים

לאור פניות רבות שהגיעו ללשכה, הוחלט על שינוי במועדי הראיונות. כמו כן מובהר בזאת לציבור עורכי הדין המאמנים כי השימוש במערכת "שידוך יציב" אינו בגדר חובה למראיינים מתמחים במסגרת מועד הראיונות בחודש מרץ 2021. השימוש במערכת מוצע על ידי גורם מסחרי ללא כל קשר לכללי הלשכה.

בהתאם להוראת סעיף 1א לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962, מודיעה בזאת לשכת עורכי הדין בישראל כי בשנת 2021:

  • מועד תחילת הראיונות יחול ביום שני, כ"ד באדר תשפ"א, 8.3.21.

  • המועד הראשון לקבלה להתמחות יחול ביום חמישי, ה' בניסן תשפ"א, 18.3.21.

הבהרה בנושא מערכת "שידוך יציב"

 

מובהר בזאת לציבור עורכי הדין המאמנים כי השימוש במערכת "שידוך יציב" אינו בגדר חובה למראיינים מתמחים במסגרת מועד הראיונות בחודש מרץ 2021. השימוש במערכת מוצע על ידי גורם מסחרי ללא כל קשר לכללי הלשכה.

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון